Kabaddi Adda
CHHATTISGARH
PLAYERS
Durgesh Sahu
Bharat Yadav
Ravi Gond
Aman Mandavi
Vijay Sahu
Rehan
Ghanshyam Kumar
Hemanth Kumar Sahu
Rahul Kumar
Rajendra Yadav
Surendra Singh Kanwar
Chandrapal Banjare

 

MATCHES
Tuesday, Mar 23 , 2021 Time : 18:00:00
Completed
74    -     23

League
Maharashtra
Vs
Chattisgarh
Venue: Suryapet,Telangana


Tuesday, Mar 23 , 2021 Time : 20:00:00
Not Completed
League
Chattisgarh
Vs
Madhya Pradesh
Venue: Suryapet,Telangana


Wednesday, Mar 24 , 2021 Time : 09:00:00
Completed
62    -     23

League
Tamil Nadu
Vs
Chattisgarh
Venue: Suryapet,Telangana