CHHATTISGARH
PLAYERS
Durgesh Sahu
Bharat Yadav
Ravi Gond
Aman Mandavi
Vijay Sahu
Rehan
Ghanshyam Kumar
Hemanth Kumar Sahu
Rahul Kumar
Rajendra Yadav
Surendra Singh Kanwar
Chandrapal Banjare

 

MATCHES
Friday, Feb 14 , 2020 Time : 09:30:00
Completed
45    -     27

League
Uttar Pradesh
Vs
Chattisgarh
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 10:30:00
Completed
57    -     20

League
Rajasthan
Vs
Chattisgarh
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana