HIMACHAL PRADESH
PLAYERS
Puneet Rana
Rajeev Kumari
Kawinder Choudary
Gurshewak Singh
Jatin Takur
Dixit Chandel
Rohit Takur
Abhishek Rana
Sakshav Takur
Rahul Kumar
Onkah Singh
Nikil Chouran

 

MATCHES
Friday, Feb 14 , 2020 Time : 18:00:00
Completed
7    -     33

League
Assam
Vs
Himachal Pradesh
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 09:30:00
Completed
32    -     19

League
Haryana
Vs
Himachal Pradesh
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 11:00:00
Completed
49    -     18

League
Himachal Pradesh
Vs
Andhra Pradesh 2
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Saturday, Feb 15 , 2020 Time : 18:00:00
Completed
39    -     35

Pre-Quarter Finals
Himachal Pradesh
Vs
Tamil Nadu
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Saturday, Feb 15 , 2020 Time : 22:00:00
Completed
47    -     40

Quarter Final
Goa
Vs
Himachal Pradesh
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana