Kabaddi Adda
RAJASTHAN
PLAYERS
Piyush Jham
Kapil Gurjar
Nitin Panwar
Rakesh Kumar Kuldiya
Saitan Ghasal
Vipendra Singh
Shasipal Jat
Govind Gurjar
Abdul Selamen Naqui
Gurdas Singh
Sunish
Girdari Lal

 

MATCHES
Tuesday, Feb 23 , 2021 Time : 19:00:00
Completed
62    -     27

League
SAI
Vs
Rajasthan
Venue: Suryapet,Telangana


Tuesday, Mar 23 , 2021 Time : 15:00:00
Completed
54    -     31

League
Rajasthan
Vs
Bihar
Venue: Suryapet,Telangana


Wednesday, Mar 24 , 2021 Time : 21:15:00
Completed
62    -     29

PreQuarter Finals
Himachal Pradesh
Vs
Rajasthan
Venue: Suryapet,Telangana