RAJASTHAN
PLAYERS
Payal Jakher
Mona Prajapat
Nirma Kaswan
Neetu Kumawai
Soniya
Kiran Yadav
Nisha Kumari
Reena Bano
Sunita Sokhal
Poonam Kumai Swami
Payal
Megha Choudary

 

MATCHES
Thursday, Feb 13 , 2020 Time : 16:00:00
Completed
41    -     7

League
Rajasthan
Vs
Manipur
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 15:00:00
Completed
14    -     41

League
Chandigarh
Vs
Rajasthan
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 17:30:00
Not Completed
League
Rajasthan
Vs
Pondicherry
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Saturday, Feb 15 , 2020 Time : 17:00:00
Completed
36    -     27

Pre-Quarter Finals
Maharashtra
Vs
Rajasthan
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana