Kabaddi Adda
khelostar banner
RAJASTHAN
PLAYERS
Payal Jakher
Mona Prajapat
Nirma Kaswan
Neetu Kumawai
Soniya
Kiran Yadav
Nisha Kumari
Reena Bano
Sunita Sokhal
Poonam Kumai Swami
Payal
Megha Choudary

 

MATCHES
Tuesday, Mar 29 , 2022 Time : 10:45:00
Completed
34    -     9

League
Rajasthan
Vs
Tamil Nadu
Venue: Tau Devilal Khel Stadium, Sector 38,Haryana