Kabaddi Adda
SAI
PLAYERS
Vineet Mavi
Kunta Sushank
Gaurav
Anuj Kumar
Sushil
Sahil Mann
Sachin
Vishal
Sidharthan A
Meetu
Monu
Jeeva S

 

MATCHES
Tuesday, Feb 23 , 2021 Time : 19:00:00
Completed
62    -     27

League
SAI
Vs
Rajasthan
Venue: Suryapet,Telangana


Monday, Mar 22 , 2021 Time : 16:00:00
Completed
87    -     24

League
SAI
Vs
Bihar
Venue: Suryapet,Telangana


Wednesday, Mar 24 , 2021 Time : 19:00:00
Completed
43    -     8

PreQuarter Finals
SAI
Vs
Andhra CO
Venue: Suryapet,Telangana


Wednesday, Mar 24 , 2021 Time : 23:00:00
Completed
63    -     23

Quarter Finals
SAI
Vs
Maharashtra
Venue: Suryapet,Telangana


Thursday, Mar 25 , 2021 Time : 18:00:00
Completed
25    -     50

Semi Finals
Haryana
Vs
SAI
Venue: Suryapet,Telangana


Thursday, Mar 25 , 2021 Time : 20:30:00
Completed
27    -     51

Finals
Uttar Pradesh
Vs
SAI
Venue: Suryapet,Telangana