TAMIL NADU
PLAYERS
Balaji D
Iyappan R
Arun Kumar
Nathakumar Annadurai
Mathivanan M
Sridhar S
Masana Muthu Lakshmanan
Ponraja P
Thirugnanam K
Sivasakthi Govinthan
Visvanth V
Manikandan J

 

MATCHES
Friday, Feb 14 , 2020 Time : 16:00:00
Completed
36    -     10

League
Tamil Nadu
Vs
Kerala Team 1
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 09:30:00
Completed
51    -     7

League
Tamil Nadu
Vs
Tripura
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 03:00:00
Completed
50    -     20

League
Tamil Nadu
Vs
Manipur
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Saturday, Feb 15 , 2020 Time : 18:00:00
Completed
39    -     35

Pre-Quarter Finals
Himachal Pradesh
Vs
Tamil Nadu
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana