TELANGANA
PLAYERS
Deshawath Anji
Tejavanth Srinath
Konam Sai Prakash
Dharma Shivakumar
Galla Raju
Megawath Lukky Ram
Banothu Santhosh
Mujja Manoj
Edelli Praveen Kumar
Mudavath Raju Naik
Shaik Moin
Kandera Sahil

 

MATCHES
Friday, Feb 15 , 2019 Time : 15:00:00
Completed
37    -     15

League
Telangana
Vs
Uttaranchal
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Saturday, Feb 16 , 2019 Time : 08:00:00
Completed
38    -     17

League
Telangana
Vs
Manipur
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Saturday, Feb 16 , 2019 Time : 15:00:00
Not Completed
League
Kerala
Vs
Telangana
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Sunday, Feb 17 , 2019 Time : 15:55:00
Completed
22    -     35

Knock Out
Karnataka
Vs
Telangana
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Sunday, Feb 17 , 2019 Time : 19:15:00
Completed
37    -     30

Knock Out
Maharashtra
Vs
Telangana
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal