Kabaddi Adda
TELANGANA
PLAYERS
Deshawath Anji
Tejavanth Srinath
Konam Sai Prakash
Dharma Shivakumar
Galla Raju
Megawath Lukky Ram
Banothu Santhosh
Mujja Manoj
Edelli Praveen Kumar
Mudavath Raju Naik
Shaik Moin
Kandera Sahil

 

MATCHES
Monday, Mar 22 , 2021 Time : 16:00:00
Completed
49    -     33

League
Karnataka
Vs
Telangana
Venue: Suryapet,Telangana


Tuesday, Mar 23 , 2021 Time : 16:00:00
Completed
54    -     23

League
Uttar Pradesh
Vs
Telangana
Venue: Suryapet,Telangana