Kabaddi Adda
VIDARBHA
PLAYERS
Amit Singh
Rushikesh Sanjay Bahale
Javed Khan Mahemud Khan Pathan
Ranit Arun Bhosale
YAsh Dinesh Jaiswal
Umesh Jayprakash Bashine
Suraj Shriramji Warkar
Suraj Shivkumar Kithwas
Soyal Khan
Devender
Akash Awadanrayan Yadav
Akash Babarao Chavan

 

MATCHES
Monday, Mar 22 , 2021 Time : 17:00:00
Completed
50    -     40

League
Vidarbha
Vs
J & K
Venue: Suryapet,Telangana


Tuesday, Mar 23 , 2021 Time : 20:00:00
Completed
41    -     26

League
Goa
Vs
Vidarbha
Venue: Suryapet,Telangana


Wednesday, Mar 24 , 2021 Time : 09:00:00
Completed
48    -     50

League
Vidarbha
Vs
Sikkim
Venue: Suryapet,Telangana