VIDARBHA
PLAYERS
Amit Singh
Rushikesh Sanjay Bahale
Javed Khan Mahemud Khan Pathan
Ranit Arun Bhosale
YAsh Dinesh Jaiswal
Umesh Jayprakash Bashine
Suraj Shriramji Warkar
Suraj Shivkumar Kithwas
Soyal Khan
Devender
Akash Awadanrayan Yadav
Akash Babarao Chavan

 

MATCHES
Friday, Feb 15 , 2019 Time : 15:00:00
Completed
41    -     36

League
Delhi
Vs
Vidarbha
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Saturday, Feb 16 , 2019 Time : 08:00:00
Completed
34    -     30

League
Pondicherry
Vs
Vidarbha
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Saturday, Feb 16 , 2019 Time : 08:00:00
Completed
39    -     41

League
Chattisgarh
Vs
Vidarbha
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal