W.B STATE
PLAYERS
Jayanta Biswas
Imdadul Islam Lakshar
Rajib Sekh
Niranjan Pal
Imran Khan
Akash Ghatak
Souvik Das
Akash Mondal
Surajit Das
Rahul Roy
Ankit Kumar Pandey
Shivam Prasad

 

MATCHES
Friday, Feb 14 , 2020 Time : 19:00:00
Completed
28    -     6

League
Delhi
Vs
W.B.State Unit
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 10:00:00
Completed
39    -     36

League
W.B.State Unit
Vs
Odisha
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 10:30:00
Completed
33    -     4

League
SAI
Vs
W.B.State Unit
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana