Kabaddi Adda
W.B STATE
PLAYERS
Jayanta Biswas
Imdadul Islam Lakshar
Rajib Sekh
Niranjan Pal
Imran Khan
Akash Ghatak
Souvik Das
Akash Mondal
Surajit Das
Rahul Roy
Ankit Kumar Pandey
Shivam Prasad

 

MATCHES
Tuesday, Mar 23 , 2021 Time : 16:00:00
Completed
62    -     44

League
Jharkhand
Vs
W.B.State Unit
Venue: Suryapet,Telangana


Tuesday, Mar 23 , 2021 Time : 19:00:00
Completed
32    -     51

League
W.B.State Unit
Vs
Odisha
Venue: Suryapet,Telangana


Tuesday, Mar 23 , 2021 Time : 21:00:00
Not Completed
League
Haryana
Vs
W.B.State Unit
Venue: Suryapet,Telangana