Haryana

Haryana

PLAYERS
Priyanka
Sarita
Priya
Sakshi Kumari
Pooja
Pushpa
Muskan Malik
Prachi
Sonia Devi
Priya
Kavita
Rajni

 

MATCHES
Thursday, Jul 11 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
55    -     26

League
Haryana
Vs
Manipur
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar


Thursday, Jul 11 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
36    -     22

League
Haryana
Vs
Delhi
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar


Friday, Jul 12 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
43    -     4

League
Haryana
Vs
Andhra Pradesh
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar


Saturday, Jul 13 , 2019 Time : 09:10:00
Completed
18    -     44

Qualifier
Rajasthan
Vs
Haryana
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar


Sunday, Jul 14 , 2019 Time : 10:40:00
Completed
26    -     23

Semi Finals
Haryana
Vs
Himachal Pradesh
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar


Sunday, Jul 14 , 2019 Time : 16:50:00
Completed
48    -     23

Final
Indian Railways
Vs
Haryana
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar