Kabaddi Adda

J&K

J&K

PLAYERS
Sheethal Sharma
Mithali manhas
Ruchika Singh
Sheethal Cooudhary
Kajal Devi
Sunita Devi
Nisha Rani
Kiran Kumari
Neelam Devi
Rajani Rani
Ruby Sharma
Kanika Singh
MATCHES
Thursday, Mar 10 , 2022 Time : 15:15:00
Completed
36    -     20

League
Odisha
Vs
Jammu & Kashmir
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana


Friday, Mar 11 , 2022 Time : 10:15:00
Completed
47    -     26

League
Gujarat
Vs
Jammu & Kashmir
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana


Friday, Mar 11 , 2022 Time : 17:00:00
Completed
38    -     5

League
Rajasthan
Vs
Jammu & Kashmir
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana