Kabaddi Adda

Maharashtra

maharastra

PLAYERS
Komal Subhash Deokar
Sneham Pradeep Shinde
Kerpale Sayali Sanjay
Deepika Joseph
Ankita Ajit Jagtap
Puja Jaiprakash Yadav
Helvi Sonali Ramachandra
Shraddha Vinayak Pawar
Amrapali Jagdish Galande
Sayali Subhash Nagwekar
Jyoti Popat Pawar
Archaana Narayan Karde

 

MATCHES
Friday, Mar 11 , 2022 Time : 08:00:00
Completed
48    -     15

League
Maharashtra
Vs
Telangana
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana


Friday, Mar 11 , 2022 Time : 16:15:00
Completed
18    -     40

League
Chandigarh
Vs
Maharashtra
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana


Saturday, Mar 12 , 2022 Time : 08:45:00
Completed
13    -     29

League
Chhattisgarh
Vs
Maharashtra
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana


Saturday, Mar 12 , 2022 Time : 16:00:00
Completed
28    -     40

Pre Quarter Finals
Jharkhand
Vs
Maharashtra
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana


Saturday, Mar 12 , 2022 Time : 20:15:00
Completed
27    -     21

Quarter Finals
Himachal Pradesh
Vs
Maharashtra
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana