Maharashtra

maharastra
PLAYERS
Komal Subhash Deokar
Sneham Pradeep Shinde
Kerpale Sayali Sanjay
Deepika Joseph
Ankita Ajit Jagtap
Puja Jaiprakash Yadav
Helvi Sonali Ramachandra
Shraddha Vinayak Pawar
Amrapali Jagdish Galande
Sayali Subhash Nagwekar
Jyoti Popat Pawar
Archaana Narayan Karde

 

MATCHES
Thursday, Jul 11 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
44    -     20

League
Maharashtra
Vs
Madhya Pradseh
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar


Thursday, Jul 11 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
28    -     24

League
Maharashtra
Vs
Rajasthan
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar


Friday, Jul 12 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
23    -     15

League
Kerala
Vs
Maharashtra
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar