Kabaddi Adda

Chandigarh Kabaddi Association

PLAYERS
Ajay
Ankush
Ankush
Rahul
Rajat Kumar
Sachin
Sandeep Malik
Shamsher
Sumit
Sunny
Vijay
Vishal Kaushal

 

MATCHES
Tuesday, Apr 13 , 2021 Time : 16:30:00
Completed
38    -     55

League
Telangana
Vs
Chandigarh
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Wednesday, Apr 14 , 2021 Time : 15:30:00
Completed
48    -     8

League
Chandigarh
Vs
Assam
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Wednesday, Apr 14 , 2021 Time : 21:30:00
Completed
41    -     38

League
Uttar Pradesh
Vs
Chandigarh
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Thursday, Apr 15 , 2021 Time : 16:00:00
Completed
45    -     27

Pre-Quarter Finals
Chandigarh
Vs
Goa
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Thursday, Apr 15 , 2021 Time : 18:00:00
Completed
34    -     30

Quarter Final
Railway Sports Promotion Board
Vs
Chandigarh
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh