Rajasthan Kabaddi Association

PLAYERS
Bhuvaneshwar Gour
Deepak
Deepak Kumar
Dharmendra Singh
Kamal Kishor Jat
Munesh Mundel
Rahul Sharma
Raju Lal Chaudhary
Sachin
Sagar Sharma
Sanjay Khatik
Suresh Dourata

 

MATCHES
Tuesday, Apr 13 , 2021 Time : 16:30:00
Completed
34    -     31

League
Rajasthan
Vs
Himachal Pradesh
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Wednesday, Apr 14 , 2021 Time : 15:30:00
Completed
71    -     28

League
Rajasthan
Vs
Vidarbha
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Wednesday, Apr 14 , 2021 Time : 21:30:00
Completed
49    -     18

League
Rajasthan
Vs
Punjab
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Thursday, Apr 15 , 2021 Time : 17:00:00
Completed
33    -     39

Pre-Quarter Finals
Bihar
Vs
Rajasthan
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Thursday, Apr 15 , 2021 Time : 20:00:00
Completed
33    -     68

Quarter Final
Karnataka
Vs
Rajasthan
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Friday, Apr 16 , 2021 Time : 12:00:00
Completed
45    -     30

Semi Final
Railway Sports Promotion Board
Vs
Rajasthan
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh