Tamil Nadu Amateur Kabaddi Association

PLAYERS
Abdulingsamam S
Harikrishnan
Jothir Lingam G U
M Prakash
Muniyappan S
Naveen Kumar P
R Sri Ram
Ramkumar S
Santhapanaselvam P
Seenivasan S
T Vijin
Thangavel J

 

MATCHES
Monday, Mar 2 , 2020 Time : 15:00:00
Completed
31    -     37

League
Haryana
Vs
Tamil Nadu
Venue: Poornima University,Rajasthan


Tuesday, Mar 3 , 2020 Time : 14:00:00
Completed
29    -     35

League
Delhi
Vs
Tamil Nadu
Venue: Poornima University,Rajasthan


Wednesday, Mar 4 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
24    -     52

League
Goa
Vs
Tamil Nadu
Venue: Poornima University,Rajasthan


Thursday, Mar 5 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
30    -     28

Pre-Quarter Finals
Uttar Pradesh
Vs
Tamil Nadu
Venue: Poornima University,Rajasthan