Kabaddi Adda

Tamil Nadu Amateur Kabaddi Association

PLAYERS
Abdulingsamam S
Harikrishnan
Jothir Lingam G U
M Prakash
Muniyappan S
Naveen Kumar P
R Sri Ram
Ramkumar S
Santhapanaselvam P
Seenivasan S
T Vijin
Thangavel J

 

MATCHES
Tuesday, Mar 29 , 2022 Time : 10:45:00
Completed
34    -     9

League
Rajasthan
Vs
Tamil Nadu
Venue: Tau Devilal Khel Stadium, Sector 38,Haryana