Kabaddi Adda
 
68th Rajasthan Senior State Level Championship - 2021 (Men & Women)

Rank Players Total Raids Raid Points
Sachin Sachin Rajasthan Police 25 26
Brijendra Singh Chaudhary Brijendra Singh Chaudhary Jaipur 21 18
Deepak Deepak Rajasthan Police 30 16
4
Rahul Sharma Rahul Sharma Jaipur 29 15
5
Rajpal Singh Rajpal Singh Shri Ganganagar 32 14
6
Sanjay Jaga Sanjay Jaga Jaipur 14 12
7
Govind Singh Govind Singh Bharatpur 23 10
8
Kamal Kishor Kamal Kishor Rajasthan Police 17 9
9
Arjun Arjun Jaipur 21 7
10
Navjot Singh Navjot Singh Shri Ganganagar 16 5
11
Dushyant Kumar Dushyant Kumar Bharatpur 14 4
12
Govind Govind Jaipur 5 3
13
Rahul Rahul Rajasthan Police 9 3
14
Sudheer Kumar Sudheer Kumar Shri Ganganagar 4 2
15
Himanshu Choudhary Himanshu Choudhary Bharatpur 1 1
16
Raju Lal Choudhary Raju Lal Choudhary Rajasthan Police 0 0
17
Afzal Afzal Rajasthan Police 0 0
18
Bhanu Pratap Bhanu Pratap Bharatpur 0 0
19
Mukesh Choudhary Mukesh Choudhary Jaipur 0 0
20
Satveer Singh Satveer Singh Shri Ganganagar 0 0
21
Mahendra Singh Mahendra Singh Rajasthan Police 1 0
22
Sandeep Singh Sandeep Singh Bharatpur 1 0
23
Kulbhushan Sharma Kulbhushan Sharma Bharatpur 1 0
24
Rakesh Singh Rakesh Singh Bharatpur 1 0
25
Sahil Jandu Sahil Jandu Shri Ganganagar 1 0
26
Harpreet Singh Harpreet Singh Shri Ganganagar 1 0
27
Mahender Mahender Rajasthan Police 2 0
28
Jitendra Singh Jitendra Singh Bharatpur 2 0
29
Shaminder Singh Shaminder Singh Shri Ganganagar 2 0
30
Kuldeep Singh Kuldeep Singh Bharatpur 3 0
31
Rajesh Gujjar Rajesh Gujjar Jaipur 3 0
32
Ram Kumar Ram Kumar Rajasthan Police 4 0
33
Kapil Gurjar Kapil Gurjar Jaipur 4 0
Rank Players Total Tackles Tackle Points
Rajesh Gujjar Rajesh Gujjar Jaipur 20 19
Govind Govind Jaipur 11 7
Mahender Mahender Rajasthan Police 4 6
4
Brijendra Singh Chaudhary Brijendra Singh Chaudhary Jaipur 5 5
5
Deepak Deepak Rajasthan Police 7 5
6
Kapil Gurjar Kapil Gurjar Jaipur 8 5
7
Afzal Afzal Rajasthan Police 7 4
8
Raju Lal Choudhary Raju Lal Choudhary Rajasthan Police 6 3
9
Sahil Jandu Sahil Jandu Shri Ganganagar 8 3
10
Mukesh Choudhary Mukesh Choudhary Jaipur 9 3
11
Sanjay Jaga Sanjay Jaga Jaipur 1 2
12
Mahendra Singh Mahendra Singh Rajasthan Police 6 2
13
Sudheer Kumar Sudheer Kumar Shri Ganganagar 6 2
14
Ram Kumar Ram Kumar Rajasthan Police 7 2
15
Harpreet Singh Harpreet Singh Shri Ganganagar 7 2
16
Sachin Sachin Rajasthan Police 1 1
17
Rajpal Singh Rajpal Singh Shri Ganganagar 2 1
18
Navjot Singh Navjot Singh Shri Ganganagar 3 1
19
Sandeep Singh Sandeep Singh Bharatpur 5 1
20
Jitendra Singh Jitendra Singh Bharatpur 5 1
21
Shaminder Singh Shaminder Singh Shri Ganganagar 7 1
22
Govind Singh Govind Singh Bharatpur 0 0
23
Kamal Kishor Kamal Kishor Rajasthan Police 1 0
24
Rahul Rahul Rajasthan Police 1 0
25
Kulbhushan Sharma Kulbhushan Sharma Bharatpur 1 0
26
Rakesh Singh Rakesh Singh Bharatpur 1 0
27
Arjun Arjun Jaipur 2 0
28
Kuldeep Singh Kuldeep Singh Bharatpur 3 0
29
Bhanu Pratap Bhanu Pratap Bharatpur 3 0
30
Dushyant Kumar Dushyant Kumar Bharatpur 3 0
31
Rahul Sharma Rahul Sharma Jaipur 3 0
32
Satveer Singh Satveer Singh Shri Ganganagar 4 0
33
Himanshu Choudhary Himanshu Choudhary Bharatpur 5 0
Rank Players DOD Raids Success
Dushyant Kumar Dushyant Kumar Bharatpur 2 2
Sanjay Jaga Sanjay Jaga Jaipur 2 2
Brijendra Singh Chaudhary Brijendra Singh Chaudhary Jaipur 1 1
4
Govind Govind Jaipur 1 1
5
Govind Singh Govind Singh Bharatpur 2 1
6
Rahul Sharma Rahul Sharma Jaipur 2 1
7
Deepak Deepak Rajasthan Police 3 1
8
Navjot Singh Navjot Singh Shri Ganganagar 5 1
9
Raju Lal Choudhary Raju Lal Choudhary Rajasthan Police 0 0
10
Mahendra Singh Mahendra Singh Rajasthan Police 0 0
11
Afzal Afzal Rajasthan Police 0 0
12
Mahender Mahender Rajasthan Police 0 0
13
Sandeep Singh Sandeep Singh Bharatpur 0 0
14
Jitendra Singh Jitendra Singh Bharatpur 0 0
15
Kuldeep Singh Kuldeep Singh Bharatpur 0 0
16
Kulbhushan Sharma Kulbhushan Sharma Bharatpur 0 0
17
Bhanu Pratap Bhanu Pratap Bharatpur 0 0
18
Rakesh Singh Rakesh Singh Bharatpur 0 0
19
Mukesh Choudhary Mukesh Choudhary Jaipur 0 0
20
Kapil Gurjar Kapil Gurjar Jaipur 0 0
21
Rajesh Gujjar Rajesh Gujjar Jaipur 0 0
22
Sahil Jandu Sahil Jandu Shri Ganganagar 0 0
23
Sudheer Kumar Sudheer Kumar Shri Ganganagar 0 0
24
Shaminder Singh Shaminder Singh Shri Ganganagar 0 0
25
Harpreet Singh Harpreet Singh Shri Ganganagar 0 0
26
Satveer Singh Satveer Singh Shri Ganganagar 0 0
27
Sachin Sachin Rajasthan Police 1 0
28
Kamal Kishor Kamal Kishor Rajasthan Police 1 0
29
Rahul Rahul Rajasthan Police 1 0
30
Himanshu Choudhary Himanshu Choudhary Bharatpur 1 0
31
Ram Kumar Ram Kumar Rajasthan Police 2 0
32
Arjun Arjun Jaipur 2 0
33
Rajpal Singh Rajpal Singh Shri Ganganagar 2 0
Rank Players Support Tackles Success
Kapil Gurjar Kapil Gurjar Jaipur 14 12
Afzal Afzal Rajasthan Police 5 5
Sanjay Jaga Sanjay Jaga Jaipur 5 4
4
Mukesh Choudhary Mukesh Choudhary Jaipur 6 4
5
Govind Govind Jaipur 8 4
6
Deepak Deepak Rajasthan Police 4 3
7
Kamal Kishor Kamal Kishor Rajasthan Police 2 2
8
Rajesh Gujjar Rajesh Gujjar Jaipur 2 2
9
Satveer Singh Satveer Singh Shri Ganganagar 5 2
10
Sachin Sachin Rajasthan Police 1 1
11
Mahendra Singh Mahendra Singh Rajasthan Police 1 1
12
Ram Kumar Ram Kumar Rajasthan Police 1 1
13
Mahender Mahender Rajasthan Police 1 1
14
Rakesh Singh Rakesh Singh Bharatpur 1 1
15
Rahul Sharma Rahul Sharma Jaipur 1 1
16
Rajpal Singh Rajpal Singh Shri Ganganagar 1 1
17
Navjot Singh Navjot Singh Shri Ganganagar 1 1
18
Rahul Rahul Rajasthan Police 2 1
19
Shaminder Singh Shaminder Singh Shri Ganganagar 2 1
20
Harpreet Singh Harpreet Singh Shri Ganganagar 2 1
21
Arjun Arjun Jaipur 3 1
22
Sahil Jandu Sahil Jandu Shri Ganganagar 3 1
23
Raju Lal Choudhary Raju Lal Choudhary Rajasthan Police 0 0
24
Jitendra Singh Jitendra Singh Bharatpur 0 0
25
Himanshu Choudhary Himanshu Choudhary Bharatpur 0 0
26
Kulbhushan Sharma Kulbhushan Sharma Bharatpur 0 0
27
Bhanu Pratap Bhanu Pratap Bharatpur 0 0
28
Dushyant Kumar Dushyant Kumar Bharatpur 0 0
29
Brijendra Singh Chaudhary Brijendra Singh Chaudhary Jaipur 0 0
30
Sandeep Singh Sandeep Singh Bharatpur 1 0
31
Kuldeep Singh Kuldeep Singh Bharatpur 1 0
32
Govind Singh Govind Singh Bharatpur 1 0
33
Sudheer Kumar Sudheer Kumar Shri Ganganagar 1 0