Kabaddi Adda
Rank Players Total Raids Raid Points
Akash Kadam Akash Kadam Air India 58 19
Sultan Dange Sultan Dange Maharashtra Police 48 16
Ajinkya Pawar Ajinkya Pawar Bharat Petroleum 28 10
4
Umesh Mhatre Umesh Mhatre Air India 35 9
5
Bipin Jagdeesh Thale Bipin Jagdeesh Thale Maharashtra Police 37 9
6
Aslam Inamdar Aslam Inamdar Insurekot Sports PVT LTD 16 7
7
Sourabh tanaji Patil Sourabh tanaji Patil Union Bank 21 7
8
Sikandar Kelkar Sikandar Kelkar Mahindra and Mahindra 27 7
9
Akshay Soni Akshay Soni Bharat Petroleum 29 7
10
Vijay Vijay ONGC 13 6
11
Roshan Roshan Maharashtra Police 17 6
12
Saurabh Kulkarni Saurabh Kulkarni Mahindra and Mahindra 20 6
13
Prathamesh Vele Prathamesh Vele Air India 28 6
14
Akshay Bhoir Akshay Bhoir Thane Municipal Corporation 9 5
15
Paresh Mahatre Paresh Mahatre Thane Municipal Corporation 10 5
16
Shakti Dahiya Shakti Dahiya ONGC 6 4
17
Girish Maruti Ernak Girish Maruti Ernak Bharat Petroleum 7 4
18
Abhijeet Polar ghod Abhijeet Polar ghod Thane Municipal Corporation 7 4
19
Anand Tomar Anand Tomar Mahindra and Mahindra 9 4
20
Onkar Vilas Jadhav Onkar Vilas Jadhav Mahindra and Mahindra 8 3
21
Mahendra Ganesh Rajput Mahendra Ganesh Rajput Maharashtra Police 9 3
22
Adineth Gavali Adineth Gavali Air India 10 3
23
Bharat Karangutkar Bharat Karangutkar Union Bank 11 3
24
Dhananjay Annasahab Asana Dhananjay Annasahab Asana Maharashtra Police 21 3
25
Sawan Sawan ONGC 2 2
26
Amit Rathi Amit Rathi ONGC 4 2
27
Onkar Onkar Union Bank 8 2
28
Maharudra Garaji Maharudra Garaji Union Bank 9 2
29
Jadhav Balasaheb Shahaji Jadhav Balasaheb Shahaji Insurekot Sports PVT LTD 2 1
30
Atul Desle Atul Desle Thane Municipal Corporation 2 1
31
Vivek Bhoite Vivek Bhoite Maharashtra Police 3 1
32
Kiran Magar Kiran Magar Air India 3 1
33
Aakash Rudele Aakash Rudele Bharat Petroleum 6 1
34
Kashiling Adake Kashiling Adake Bharat Petroleum 6 1
35
Muniyappan Muniyappan Insurekot Sports PVT LTD 7 1
36
Amol Wadar Amol Wadar Mahindra and Mahindra 7 1
37
Arkam Shaikh Arkam Shaikh Air India 8 1
38
Swapnil Shinde Swapnil Shinde Mahindra and Mahindra 8 1
39
Abhishek Bhojane Abhishek Bhojane Mahindra and Mahindra 11 1
40
Pardeep Pardeep ONGC 0 0
41
Sachin Patil Sachin Patil Bharat Petroleum 0 0
42
Akshay S Mirashi Akshay S Mirashi Union Bank 0 0
43
Rakesh Bhosle Rakesh Bhosle Union Bank 0 0
44
Deepak Patil Deepak Patil Maharashtra Police 0 0
45
Jitender Shinde Jitender Shinde Maharashtra Police 0 0
46
Bajirao Hodage Bajirao Hodage Maharashtra Police 0 0
47
Abhijit Abhijit Union Bank 0 0
48
Vikas Kale Vikas Kale Air India 0 0
49
Sanket Savan Sanket Savan Insurekot Sports PVT LTD 0 0
50
Pratik Patil Pratik Patil Air India 0 0
51
Sachin Shingade Sachin Shingade Mahindra and Mahindra 0 0
52
Shekhar Shrikant Tatkare Shekhar Shrikant Tatkare Mahindra and Mahindra 0 0
53
Akshay Anil Makwana Akshay Anil Makwana Thane Municipal Corporation 0 0
54
Aakash Arusul Aakash Arusul Air India 0 0
55
Nithin More Nithin More Bharat Petroleum 1 0
56
Nilesh Nilesh Bharat Petroleum 1 0
57
M Babu M Babu Insurekot Sports PVT LTD 1 0
58
Ajinkya Ashok Pawar Ajinkya Ashok Pawar Mahindra and Mahindra 1 0
59
Dhanraj Nitin Patil Dhanraj Nitin Patil Thane Municipal Corporation 1 0
60
Naresh Dhindle Naresh Dhindle Thane Municipal Corporation 1 0
61
Satish Patil Satish Patil Bharat Petroleum 1 0
62
Santhosh varkari Santhosh varkari Air India 1 0
63
Joginder Narwal Joginder Narwal ONGC 2 0
64
Raju Kathore Raju Kathore Union Bank 2 0
65
Rohit Banne Rohit Banne Maharashtra Police 2 0
66
Ratan Naik Ratan Naik Insurekot Sports PVT LTD 2 0
67
Parshant Parshant ONGC 3 0
68
Ashish Shinde Ashish Shinde Thane Municipal Corporation 3 0
69
Rajesh Narwal Rajesh Narwal ONGC 4 0
70
Ajay Ashok Bhadwlakar Ajay Ashok Bhadwlakar Thane Municipal Corporation 4 0
71
Shubam Shelke Shubam Shelke Insurekot Sports PVT LTD 5 0
72
Suhas Appaso Vagare Suhas Appaso Vagare Mahindra and Mahindra 5 0
73
Shubham Shinde Shubham Shinde Insurekot Sports PVT LTD 6 0
74
Aditya Shashikant Shinde Aditya Shashikant Shinde Insurekot Sports PVT LTD 6 0
75
Sumit Patil Sumit Patil Thane Municipal Corporation 8 0
Rank Players Total Tackles Tackle Points
Rohit Banne Rohit Banne Maharashtra Police 19 16
Vikas Kale Vikas Kale Air India 19 16
Sachin Patil Sachin Patil Bharat Petroleum 13 9
4
Arkam Shaikh Arkam Shaikh Air India 15 9
5
Bajirao Hodage Bajirao Hodage Maharashtra Police 11 7
6
Abhijit Abhijit Union Bank 7 6
7
Shubham Shinde Shubham Shinde Insurekot Sports PVT LTD 5 5
8
Sanket Savan Sanket Savan Insurekot Sports PVT LTD 3 4
9
Umesh Mhatre Umesh Mhatre Air India 5 4
10
Nithin More Nithin More Bharat Petroleum 7 4
11
Girish Maruti Ernak Girish Maruti Ernak Bharat Petroleum 8 4
12
Kiran Magar Kiran Magar Air India 8 4
13
Ajinkya Ashok Pawar Ajinkya Ashok Pawar Mahindra and Mahindra 10 4
14
Vivek Bhoite Vivek Bhoite Maharashtra Police 4 3
15
Dhananjay Annasahab Asana Dhananjay Annasahab Asana Maharashtra Police 4 3
16
Sachin Shingade Sachin Shingade Mahindra and Mahindra 4 3
17
Ashish Shinde Ashish Shinde Thane Municipal Corporation 5 3
18
Suhas Appaso Vagare Suhas Appaso Vagare Mahindra and Mahindra 6 3
19
Nilesh Nilesh Bharat Petroleum 7 3
20
Deepak Patil Deepak Patil Maharashtra Police 9 3
21
Onkar Vilas Jadhav Onkar Vilas Jadhav Mahindra and Mahindra 2 2
22
Akash Kadam Akash Kadam Air India 3 2
23
Akshay Anil Makwana Akshay Anil Makwana Thane Municipal Corporation 3 2
24
Joginder Narwal Joginder Narwal ONGC 4 2
25
Amol Wadar Amol Wadar Mahindra and Mahindra 4 2
26
Jadhav Balasaheb Shahaji Jadhav Balasaheb Shahaji Insurekot Sports PVT LTD 7 2
27
Mahendra Ganesh Rajput Mahendra Ganesh Rajput Maharashtra Police 1 1
28
Saurabh Kulkarni Saurabh Kulkarni Mahindra and Mahindra 1 1
29
Satish Patil Satish Patil Bharat Petroleum 1 1
30
Aakash Rudele Aakash Rudele Bharat Petroleum 2 1
31
Sourabh tanaji Patil Sourabh tanaji Patil Union Bank 2 1
32
Sultan Dange Sultan Dange Maharashtra Police 2 1
33
Aslam Inamdar Aslam Inamdar Insurekot Sports PVT LTD 2 1
34
Akshay Bhoir Akshay Bhoir Thane Municipal Corporation 2 1
35
Roshan Roshan Maharashtra Police 2 1
36
Akshay S Mirashi Akshay S Mirashi Union Bank 3 1
37
Onkar Onkar Union Bank 3 1
38
Pardeep Pardeep ONGC 4 1
39
Swapnil Shinde Swapnil Shinde Mahindra and Mahindra 4 1
40
Shekhar Shrikant Tatkare Shekhar Shrikant Tatkare Mahindra and Mahindra 4 1
41
Bipin Jagdeesh Thale Bipin Jagdeesh Thale Maharashtra Police 5 1
42
Naresh Dhindle Naresh Dhindle Thane Municipal Corporation 5 1
43
Vijay Vijay ONGC 0 0
44
Parshant Parshant ONGC 0 0
45
Ajinkya Pawar Ajinkya Pawar Bharat Petroleum 0 0
46
Sawan Sawan ONGC 0 0
47
Bharat Karangutkar Bharat Karangutkar Union Bank 0 0
48
Aditya Shashikant Shinde Aditya Shashikant Shinde Insurekot Sports PVT LTD 0 0
49
Shubam Shelke Shubam Shelke Insurekot Sports PVT LTD 0 0
50
M Babu M Babu Insurekot Sports PVT LTD 0 0
51
Ratan Naik Ratan Naik Insurekot Sports PVT LTD 0 0
52
Muniyappan Muniyappan Insurekot Sports PVT LTD 0 0
53
Prathamesh Vele Prathamesh Vele Air India 0 0
54
Abhishek Bhojane Abhishek Bhojane Mahindra and Mahindra 0 0
55
Ajay Ashok Bhadwlakar Ajay Ashok Bhadwlakar Thane Municipal Corporation 0 0
56
Dhanraj Nitin Patil Dhanraj Nitin Patil Thane Municipal Corporation 0 0
57
Sumit Patil Sumit Patil Thane Municipal Corporation 0 0
58
Anand Tomar Anand Tomar Mahindra and Mahindra 0 0
59
Santhosh varkari Santhosh varkari Air India 0 0
60
Aakash Arusul Aakash Arusul Air India 0 0
61
Rajesh Narwal Rajesh Narwal ONGC 1 0
62
Akshay Soni Akshay Soni Bharat Petroleum 1 0
63
Amit Rathi Amit Rathi ONGC 1 0
64
Shakti Dahiya Shakti Dahiya ONGC 1 0
65
Raju Kathore Raju Kathore Union Bank 1 0
66
Rakesh Bhosle Rakesh Bhosle Union Bank 1 0
67
Maharudra Garaji Maharudra Garaji Union Bank 1 0
68
Jitender Shinde Jitender Shinde Maharashtra Police 1 0
69
Adineth Gavali Adineth Gavali Air India 1 0
70
Pratik Patil Pratik Patil Air India 1 0
71
Abhijeet Polar ghod Abhijeet Polar ghod Thane Municipal Corporation 1 0
72
Atul Desle Atul Desle Thane Municipal Corporation 1 0
73
Kashiling Adake Kashiling Adake Bharat Petroleum 1 0
74
Sikandar Kelkar Sikandar Kelkar Mahindra and Mahindra 2 0
75
Paresh Mahatre Paresh Mahatre Thane Municipal Corporation 2 0
Rank Players DOD Raids Success
Akash Kadam Akash Kadam Air India 19 11
Prathamesh Vele Prathamesh Vele Air India 13 5
Sultan Dange Sultan Dange Maharashtra Police 12 4
4
Ajinkya Pawar Ajinkya Pawar Bharat Petroleum 5 3
5
Akshay Soni Akshay Soni Bharat Petroleum 8 3
6
Vijay Vijay ONGC 2 2
7
Onkar Vilas Jadhav Onkar Vilas Jadhav Mahindra and Mahindra 2 2
8
Mahendra Ganesh Rajput Mahendra Ganesh Rajput Maharashtra Police 4 2
9
Bharat Karangutkar Bharat Karangutkar Union Bank 4 2
10
Bipin Jagdeesh Thale Bipin Jagdeesh Thale Maharashtra Police 5 2
11
Saurabh Kulkarni Saurabh Kulkarni Mahindra and Mahindra 5 2
12
Sikandar Kelkar Sikandar Kelkar Mahindra and Mahindra 6 2
13
Roshan Roshan Maharashtra Police 6 2
14
Onkar Onkar Union Bank 1 1
15
Jadhav Balasaheb Shahaji Jadhav Balasaheb Shahaji Insurekot Sports PVT LTD 1 1
16
Amol Wadar Amol Wadar Mahindra and Mahindra 1 1
17
Aakash Rudele Aakash Rudele Bharat Petroleum 2 1
18
Sourabh tanaji Patil Sourabh tanaji Patil Union Bank 2 1
19
Aslam Inamdar Aslam Inamdar Insurekot Sports PVT LTD 2 1
20
Swapnil Shinde Swapnil Shinde Mahindra and Mahindra 2 1
21
Atul Desle Atul Desle Thane Municipal Corporation 2 1
22
Adineth Gavali Adineth Gavali Air India 3 1
23
Abhijeet Polar ghod Abhijeet Polar ghod Thane Municipal Corporation 3 1
24
Dhananjay Annasahab Asana Dhananjay Annasahab Asana Maharashtra Police 4 1
25
Girish Maruti Ernak Girish Maruti Ernak Bharat Petroleum 0 0
26
Joginder Narwal Joginder Narwal ONGC 0 0
27
Rajesh Narwal Rajesh Narwal ONGC 0 0
28
Parshant Parshant ONGC 0 0
29
Pardeep Pardeep ONGC 0 0
30
Sachin Patil Sachin Patil Bharat Petroleum 0 0
31
Nithin More Nithin More Bharat Petroleum 0 0
32
Amit Rathi Amit Rathi ONGC 0 0
33
Sawan Sawan ONGC 0 0
34
Shakti Dahiya Shakti Dahiya ONGC 0 0
35
Nilesh Nilesh Bharat Petroleum 0 0
36
Akshay S Mirashi Akshay S Mirashi Union Bank 0 0
37
Raju Kathore Raju Kathore Union Bank 0 0
38
Rakesh Bhosle Rakesh Bhosle Union Bank 0 0
39
Rohit Banne Rohit Banne Maharashtra Police 0 0
40
Deepak Patil Deepak Patil Maharashtra Police 0 0
41
Vivek Bhoite Vivek Bhoite Maharashtra Police 0 0
42
Jitender Shinde Jitender Shinde Maharashtra Police 0 0
43
Bajirao Hodage Bajirao Hodage Maharashtra Police 0 0
44
Abhijit Abhijit Union Bank 0 0
45
Vikas Kale Vikas Kale Air India 0 0
46
Shubham Shinde Shubham Shinde Insurekot Sports PVT LTD 0 0
47
Sanket Savan Sanket Savan Insurekot Sports PVT LTD 0 0
48
Pratik Patil Pratik Patil Air India 0 0
49
Kiran Magar Kiran Magar Air India 0 0
50
Sachin Shingade Sachin Shingade Mahindra and Mahindra 0 0
51
Ajinkya Ashok Pawar Ajinkya Ashok Pawar Mahindra and Mahindra 0 0
52
Shekhar Shrikant Tatkare Shekhar Shrikant Tatkare Mahindra and Mahindra 0 0
53
Ajay Ashok Bhadwlakar Ajay Ashok Bhadwlakar Thane Municipal Corporation 0 0
54
Ashish Shinde Ashish Shinde Thane Municipal Corporation 0 0
55
Dhanraj Nitin Patil Dhanraj Nitin Patil Thane Municipal Corporation 0 0
56
Naresh Dhindle Naresh Dhindle Thane Municipal Corporation 0 0
57
Akshay Bhoir Akshay Bhoir Thane Municipal Corporation 0 0
58
Akshay Anil Makwana Akshay Anil Makwana Thane Municipal Corporation 0 0
59
Paresh Mahatre Paresh Mahatre Thane Municipal Corporation 0 0
60
Satish Patil Satish Patil Bharat Petroleum 0 0
61
Santhosh varkari Santhosh varkari Air India 0 0
62
Aakash Arusul Aakash Arusul Air India 0 0
63
Umesh Mhatre Umesh Mhatre Air India 1 0
64
Aditya Shashikant Shinde Aditya Shashikant Shinde Insurekot Sports PVT LTD 1 0
65
M Babu M Babu Insurekot Sports PVT LTD 1 0
66
Ratan Naik Ratan Naik Insurekot Sports PVT LTD 1 0
67
Arkam Shaikh Arkam Shaikh Air India 1 0
68
Suhas Appaso Vagare Suhas Appaso Vagare Mahindra and Mahindra 1 0
69
Abhishek Bhojane Abhishek Bhojane Mahindra and Mahindra 1 0
70
Kashiling Adake Kashiling Adake Bharat Petroleum 1 0
71
Anand Tomar Anand Tomar Mahindra and Mahindra 1 0
72
Maharudra Garaji Maharudra Garaji Union Bank 2 0
73
Shubam Shelke Shubam Shelke Insurekot Sports PVT LTD 2 0
74
Muniyappan Muniyappan Insurekot Sports PVT LTD 3 0
75
Sumit Patil Sumit Patil Thane Municipal Corporation 3 0
Rank Players Support Tackles Success
Umesh Mhatre Umesh Mhatre Air India 8 7
Vivek Bhoite Vivek Bhoite Maharashtra Police 8 6
Deepak Patil Deepak Patil Maharashtra Police 5 5
4
Adineth Gavali Adineth Gavali Air India 5 5
5
Girish Maruti Ernak Girish Maruti Ernak Bharat Petroleum 7 5
6
Kiran Magar Kiran Magar Air India 4 4
7
Arkam Shaikh Arkam Shaikh Air India 4 4
8
Aakash Rudele Aakash Rudele Bharat Petroleum 5 4
9
Nithin More Nithin More Bharat Petroleum 3 3
10
Bajirao Hodage Bajirao Hodage Maharashtra Police 3 3
11
Akash Kadam Akash Kadam Air India 3 3
12
Akshay Bhoir Akshay Bhoir Thane Municipal Corporation 3 3
13
Akshay S Mirashi Akshay S Mirashi Union Bank 4 3
14
Vikas Kale Vikas Kale Air India 4 3
15
Akshay Soni Akshay Soni Bharat Petroleum 2 2
16
Amol Wadar Amol Wadar Mahindra and Mahindra 2 2
17
Saurabh Kulkarni Saurabh Kulkarni Mahindra and Mahindra 2 2
18
Abhishek Bhojane Abhishek Bhojane Mahindra and Mahindra 2 2
19
Akshay Anil Makwana Akshay Anil Makwana Thane Municipal Corporation 2 2
20
Sawan Sawan ONGC 3 2
21
Nilesh Nilesh Bharat Petroleum 3 2
22
Ajinkya Ashok Pawar Ajinkya Ashok Pawar Mahindra and Mahindra 3 2
23
Onkar Vilas Jadhav Onkar Vilas Jadhav Mahindra and Mahindra 3 2
24
Shubham Shinde Shubham Shinde Insurekot Sports PVT LTD 4 2
25
Mahendra Ganesh Rajput Mahendra Ganesh Rajput Maharashtra Police 1 1
26
Bharat Karangutkar Bharat Karangutkar Union Bank 1 1
27
Rohit Banne Rohit Banne Maharashtra Police 1 1
28
Dhananjay Annasahab Asana Dhananjay Annasahab Asana Maharashtra Police 1 1
29
Onkar Onkar Union Bank 1 1
30
Aslam Inamdar Aslam Inamdar Insurekot Sports PVT LTD 1 1
31
Prathamesh Vele Prathamesh Vele Air India 1 1
32
Shekhar Shrikant Tatkare Shekhar Shrikant Tatkare Mahindra and Mahindra 1 1
33
Paresh Mahatre Paresh Mahatre Thane Municipal Corporation 1 1
34
Kashiling Adake Kashiling Adake Bharat Petroleum 1 1
35
Satish Patil Satish Patil Bharat Petroleum 1 1
36
Ajinkya Pawar Ajinkya Pawar Bharat Petroleum 2 1
37
Sultan Dange Sultan Dange Maharashtra Police 2 1
38
Joginder Narwal Joginder Narwal ONGC 0 0
39
Rajesh Narwal Rajesh Narwal ONGC 0 0
40
Parshant Parshant ONGC 0 0
41
Pardeep Pardeep ONGC 0 0
42
Sachin Patil Sachin Patil Bharat Petroleum 0 0
43
Shakti Dahiya Shakti Dahiya ONGC 0 0
44
Sourabh tanaji Patil Sourabh tanaji Patil Union Bank 0 0
45
Raju Kathore Raju Kathore Union Bank 0 0
46
Rakesh Bhosle Rakesh Bhosle Union Bank 0 0
47
Maharudra Garaji Maharudra Garaji Union Bank 0 0
48
Jitender Shinde Jitender Shinde Maharashtra Police 0 0
49
Bipin Jagdeesh Thale Bipin Jagdeesh Thale Maharashtra Police 0 0
50
Abhijit Abhijit Union Bank 0 0
51
Jadhav Balasaheb Shahaji Jadhav Balasaheb Shahaji Insurekot Sports PVT LTD 0 0
52
Sanket Savan Sanket Savan Insurekot Sports PVT LTD 0 0
53
Aditya Shashikant Shinde Aditya Shashikant Shinde Insurekot Sports PVT LTD 0 0
54
Shubam Shelke Shubam Shelke Insurekot Sports PVT LTD 0 0
55
M Babu M Babu Insurekot Sports PVT LTD 0 0
56
Ratan Naik Ratan Naik Insurekot Sports PVT LTD 0 0
57
Muniyappan Muniyappan Insurekot Sports PVT LTD 0 0
58
Pratik Patil Pratik Patil Air India 0 0
59
Swapnil Shinde Swapnil Shinde Mahindra and Mahindra 0 0
60
Sachin Shingade Sachin Shingade Mahindra and Mahindra 0 0
61
Ajay Ashok Bhadwlakar Ajay Ashok Bhadwlakar Thane Municipal Corporation 0 0
62
Dhanraj Nitin Patil Dhanraj Nitin Patil Thane Municipal Corporation 0 0
63
Naresh Dhindle Naresh Dhindle Thane Municipal Corporation 0 0
64
Sumit Patil Sumit Patil Thane Municipal Corporation 0 0
65
Abhijeet Polar ghod Abhijeet Polar ghod Thane Municipal Corporation 0 0
66
Atul Desle Atul Desle Thane Municipal Corporation 0 0
67
Santhosh varkari Santhosh varkari Air India 0 0
68
Aakash Arusul Aakash Arusul Air India 0 0
69
Roshan Roshan Maharashtra Police 0 0
70
Vijay Vijay ONGC 1 0
71
Amit Rathi Amit Rathi ONGC 1 0
72
Suhas Appaso Vagare Suhas Appaso Vagare Mahindra and Mahindra 1 0
73
Sikandar Kelkar Sikandar Kelkar Mahindra and Mahindra 1 0
74
Ashish Shinde Ashish Shinde Thane Municipal Corporation 1 0
75
Anand Tomar Anand Tomar Mahindra and Mahindra 1 0