GOA
PLAYERS
Jaffar Chappabrand
Vishal Babu Rathod
Ibrahim Nisar Shaikh
Rahul Veeresh Nagawat
Chandrasekhar H Gaudar
Jagdeep
Abhilash Mainkar
MAnjunath Basuraj Godekar
Sahish Goude
Rohit Yadav
Rahul Raju Mokal
Laxman Gouda

 

MATCHES
Friday, Feb 15 , 2019 Time : 15:00:00
Completed
44    -     20

League
Haryana
Vs
Goa
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Saturday, Feb 16 , 2019 Time : 08:00:00
Completed
19    -     34

League
Odisha
Vs
Goa
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Saturday, Feb 16 , 2019 Time : 08:00:00
Completed
9    -     45

League
Assam
Vs
Goa
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Sunday, Feb 17 , 2019 Time : 15:00:00
Completed
45    -     50

Knock Out
Goa
Vs
Maharashtra
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal