Rank Players Total Raids Raid Points
Akash Kadam Akash Kadam Air India 58 19
Sultan Dange Sultan Dange Maharashtra Police 48 16
Ajinkya Pawar Ajinkya Pawar Bharat Petroleum 28 10
4
Bipin Jagdeesh Thale Bipin Jagdeesh Thale Maharashtra Police 37 9
5
Umesh Mhatre Umesh Mhatre Air India 35 9
6
Akshay Soni Akshay Soni Bharat Petroleum 29 7
7
Sourabh tanaji Patil Sourabh tanaji Patil Union Bank 21 7
8
Aslam Inamdar Aslam Inamdar Insurekot Sports PVT LTD 16 7
9
Sikandar Kelkar Sikandar Kelkar Mahindra and Mahindra 27 7
10
Vijay Malik Vijay Malik ONGC 13 6
11
Prathamesh Vele Prathamesh Vele Air India 28 6
12
Saurabh Kulkarni Saurabh Kulkarni Mahindra and Mahindra 20 6
13
Roshan Roshan Maharashtra Police 17 6
14
Akshay Bhoir Akshay Bhoir Thane Municipal Corporation 9 5
15
Paresh Mahatre Paresh Mahatre Thane Municipal Corporation 10 5
16
Girish Maruti Ernak Girish Maruti Ernak Bharat Petroleum 7 4
17
Shakti Dahiya Shakti Dahiya ONGC 6 4
18
Abhijeet Polar ghod Abhijeet Polar ghod Thane Municipal Corporation 7 4
19
Anand Tomar Anand Tomar Mahindra and Mahindra 9 4
20
Mahendra Ganesh Rajput Mahendra Ganesh Rajput Maharashtra Police 9 3
21
Bharat Karangutkar Bharat Karangutkar Union Bank 11 3
22
Dhananjay Annasahab Asana Dhananjay Annasahab Asana Maharashtra Police 21 3
23
Adineth Gavali Adineth Gavali Air India 10 3
24
Onkar Vilas Jadhav Onkar Vilas Jadhav Mahindra and Mahindra 8 3
25
Amit Rathi Amit Rathi ONGC 4 2
26
Sawan Sawan ONGC 2 2
27
Maharudra Garaji Maharudra Garaji Union Bank 9 2
28
Onkar Onkar Union Bank 8 2
29
Aakash Rudele Aakash Rudele Bharat Petroleum 6 1
30
Vivek Bhoite Vivek Bhoite Maharashtra Police 3 1
31
Jadhav Balasaheb Shahaji Jadhav Balasaheb Shahaji Insurekot Sports PVT LTD 2 1
32
Muniyappan Muniyappan Insurekot Sports PVT LTD 7 1
33
Kiran Magar Kiran Magar Air India 3 1
34
Arkam Shaikh Arkam Shaikh Air India 8 1
35
Swapnil Shinde Swapnil Shinde Mahindra and Mahindra 8 1
36
Amol Wadar Amol Wadar Mahindra and Mahindra 7 1
37
Abhishek Bhojane Abhishek Bhojane Mahindra and Mahindra 11 1
38
Atul Desle Atul Desle Thane Municipal Corporation 2 1
39
Kashiling Adake Kashiling Adake Bharat Petroleum 6 1
40
Joginder Narwal Joginder Narwal ONGC 2 0
41
Rajesh Narwal Rajesh Narwal ONGC 4 0
42
Parshant Parshant ONGC 3 0
43
Pardeep Pardeep ONGC 0 0
44
Sachin Patil Sachin Patil Bharat Petroleum 0 0
45
Nithin More Nithin More Bharat Petroleum 1 0
46
Nilesh Nilesh Bharat Petroleum 1 0
47
Akshay S Mirashi Akshay S Mirashi Union Bank 0 0
48
Raju Kathore Raju Kathore Union Bank 2 0
49
Rakesh Bhosle Rakesh Bhosle Union Bank 0 0
50
ROHIT BANNE ROHIT BANNE Maharashtra Police 2 0
51
Deepak Patil Deepak Patil Maharashtra Police 0 0
52
Jitender Shinde Jitender Shinde Maharashtra Police 0 0
53
Bajirao Hodage Bajirao Hodage Maharashtra Police 0 0
54
Abhijit Abhijit Union Bank 0 0
55
Vikas Kale Vikas Kale Air India 0 0
56
Shubham Shinde Shubham Shinde Insurekot Sports PVT LTD 6 0
57
Aditya Shashikant Shinde Aditya Shashikant Shinde Insurekot Sports PVT LTD 6 0
58
Shubam Shelke Shubam Shelke Insurekot Sports PVT LTD 5 0
59
M Babu M Babu Insurekot Sports PVT LTD 1 0
60
Ratan Naik Ratan Naik Insurekot Sports PVT LTD 2 0
61
Sanket Sawan Sanket Sawan Insurekot Sports PVT LTD 0 0
62
Pratik Patil Pratik Patil Air India 0 0
63
Sachin Shingade Sachin Shingade Mahindra and Mahindra 0 0
64
Shekhar Shrikant Tatkare Shekhar Shrikant Tatkare Mahindra and Mahindra 0 0
65
Suhas Appaso Vagare Suhas Appaso Vagare Mahindra and Mahindra 5 0
66
Ajay Ashok Bhadwlakar Ajay Ashok Bhadwlakar Thane Municipal Corporation 4 0
67
Ashish Shinde Ashish Shinde Thane Municipal Corporation 3 0
68
Dhanraj Nitin Patil Dhanraj Nitin Patil Thane Municipal Corporation 1 0
69
Naresh Dhindle Naresh Dhindle Thane Municipal Corporation 1 0
70
Sumit Patil Sumit Patil Thane Municipal Corporation 8 0
71
Akshay Anil Makwana Akshay Anil Makwana Thane Municipal Corporation 0 0
72
Ajinkya Pawar Ajinkya Pawar Mahindra and Mahindra 1 0
73
Satish Patil Satish Patil Bharat Petroleum 1 0
74
Santhosh varkari Santhosh varkari Air India 1 0
75
Aakash Arusul Aakash Arusul Air India 0 0
Rank Players Total Tackles Tackle Points
ROHIT BANNE ROHIT BANNE Maharashtra Police 19 16
Vikas Kale Vikas Kale Air India 19 16
Sachin Patil Sachin Patil Bharat Petroleum 13 9
4
Arkam Shaikh Arkam Shaikh Air India 15 9
5
Bajirao Hodage Bajirao Hodage Maharashtra Police 11 7
6
Abhijit Abhijit Union Bank 7 6
7
Shubham Shinde Shubham Shinde Insurekot Sports PVT LTD 5 5
8
Girish Maruti Ernak Girish Maruti Ernak Bharat Petroleum 8 4
9
Nithin More Nithin More Bharat Petroleum 7 4
10
Umesh Mhatre Umesh Mhatre Air India 5 4
11
Sanket Sawan Sanket Sawan Insurekot Sports PVT LTD 3 4
12
Kiran Magar Kiran Magar Air India 8 4
13
Ajinkya Pawar Ajinkya Pawar Mahindra and Mahindra 10 4
14
Nilesh Nilesh Bharat Petroleum 7 3
15
Deepak Patil Deepak Patil Maharashtra Police 9 3
16
Vivek Bhoite Vivek Bhoite Maharashtra Police 4 3
17
Dhananjay Annasahab Asana Dhananjay Annasahab Asana Maharashtra Police 4 3
18
Sachin Shingade Sachin Shingade Mahindra and Mahindra 4 3
19
Suhas Appaso Vagare Suhas Appaso Vagare Mahindra and Mahindra 6 3
20
Ashish Shinde Ashish Shinde Thane Municipal Corporation 5 3
21
Joginder Narwal Joginder Narwal ONGC 4 2
22
Jadhav Balasaheb Shahaji Jadhav Balasaheb Shahaji Insurekot Sports PVT LTD 7 2
23
Akash Kadam Akash Kadam Air India 3 2
24
Amol Wadar Amol Wadar Mahindra and Mahindra 4 2
25
Akshay Anil Makwana Akshay Anil Makwana Thane Municipal Corporation 3 2
26
Onkar Vilas Jadhav Onkar Vilas Jadhav Mahindra and Mahindra 2 2
27
Pardeep Pardeep ONGC 4 1
28
Aakash Rudele Aakash Rudele Bharat Petroleum 2 1
29
Mahendra Ganesh Rajput Mahendra Ganesh Rajput Maharashtra Police 1 1
30
Sourabh tanaji Patil Sourabh tanaji Patil Union Bank 2 1
31
Akshay S Mirashi Akshay S Mirashi Union Bank 3 1
32
Sultan Dange Sultan Dange Maharashtra Police 2 1
33
Bipin Jagdeesh Thale Bipin Jagdeesh Thale Maharashtra Police 5 1
34
Onkar Onkar Union Bank 3 1
35
Aslam Inamdar Aslam Inamdar Insurekot Sports PVT LTD 2 1
36
Swapnil Shinde Swapnil Shinde Mahindra and Mahindra 4 1
37
Shekhar Shrikant Tatkare Shekhar Shrikant Tatkare Mahindra and Mahindra 4 1
38
Saurabh Kulkarni Saurabh Kulkarni Mahindra and Mahindra 1 1
39
Naresh Dhindle Naresh Dhindle Thane Municipal Corporation 5 1
40
Akshay Bhoir Akshay Bhoir Thane Municipal Corporation 2 1
41
Satish Patil Satish Patil Bharat Petroleum 1 1
42
Roshan Roshan Maharashtra Police 2 1
43
Rajesh Narwal Rajesh Narwal ONGC 1 0
44
Parshant Parshant ONGC 0 0
45
Akshay Soni Akshay Soni Bharat Petroleum 1 0
46
Ajinkya Pawar Ajinkya Pawar Bharat Petroleum 0 0
47
Amit Rathi Amit Rathi ONGC 1 0
48
Vijay Malik Vijay Malik ONGC 0 0
49
Sawan Sawan ONGC 0 0
50
Shakti Dahiya Shakti Dahiya ONGC 1 0
51
Raju Kathore Raju Kathore Union Bank 1 0
52
Bharat Karangutkar Bharat Karangutkar Union Bank 0 0
53
Rakesh Bhosle Rakesh Bhosle Union Bank 1 0
54
Maharudra Garaji Maharudra Garaji Union Bank 1 0
55
Jitender Shinde Jitender Shinde Maharashtra Police 1 0
56
Aditya Shashikant Shinde Aditya Shashikant Shinde Insurekot Sports PVT LTD 0 0
57
Shubam Shelke Shubam Shelke Insurekot Sports PVT LTD 0 0
58
M Babu M Babu Insurekot Sports PVT LTD 0 0
59
Ratan Naik Ratan Naik Insurekot Sports PVT LTD 0 0
60
Muniyappan Muniyappan Insurekot Sports PVT LTD 0 0
61
Adineth Gavali Adineth Gavali Air India 1 0
62
Pratik Patil Pratik Patil Air India 1 0
63
Prathamesh Vele Prathamesh Vele Air India 0 0
64
Sikandar Kelkar Sikandar Kelkar Mahindra and Mahindra 2 0
65
Abhishek Bhojane Abhishek Bhojane Mahindra and Mahindra 0 0
66
Ajay Ashok Bhadwlakar Ajay Ashok Bhadwlakar Thane Municipal Corporation 0 0
67
Dhanraj Nitin Patil Dhanraj Nitin Patil Thane Municipal Corporation 0 0
68
Sumit Patil Sumit Patil Thane Municipal Corporation 0 0
69
Paresh Mahatre Paresh Mahatre Thane Municipal Corporation 2 0
70
Abhijeet Polar ghod Abhijeet Polar ghod Thane Municipal Corporation 1 0
71
Atul Desle Atul Desle Thane Municipal Corporation 1 0
72
Kashiling Adake Kashiling Adake Bharat Petroleum 1 0
73
Anand Tomar Anand Tomar Mahindra and Mahindra 0 0
74
Santhosh varkari Santhosh varkari Air India 0 0
75
Aakash Arusul Aakash Arusul Air India 0 0
Rank Players DOD Raids Success
Akash Kadam Akash Kadam Air India 19 11
Prathamesh Vele Prathamesh Vele Air India 13 5
Sultan Dange Sultan Dange Maharashtra Police 12 4
4
Akshay Soni Akshay Soni Bharat Petroleum 8 3
5
Ajinkya Pawar Ajinkya Pawar Bharat Petroleum 5 3
6
Vijay Malik Vijay Malik ONGC 2 2
7
Mahendra Ganesh Rajput Mahendra Ganesh Rajput Maharashtra Police 4 2
8
Bharat Karangutkar Bharat Karangutkar Union Bank 4 2
9
Bipin Jagdeesh Thale Bipin Jagdeesh Thale Maharashtra Police 5 2
10
Saurabh Kulkarni Saurabh Kulkarni Mahindra and Mahindra 5 2
11
Sikandar Kelkar Sikandar Kelkar Mahindra and Mahindra 6 2
12
Onkar Vilas Jadhav Onkar Vilas Jadhav Mahindra and Mahindra 2 2
13
Roshan Roshan Maharashtra Police 6 2
14
Aakash Rudele Aakash Rudele Bharat Petroleum 2 1
15
Sourabh tanaji Patil Sourabh tanaji Patil Union Bank 2 1
16
Dhananjay Annasahab Asana Dhananjay Annasahab Asana Maharashtra Police 4 1
17
Onkar Onkar Union Bank 1 1
18
Jadhav Balasaheb Shahaji Jadhav Balasaheb Shahaji Insurekot Sports PVT LTD 1 1
19
Aslam Inamdar Aslam Inamdar Insurekot Sports PVT LTD 2 1
20
Adineth Gavali Adineth Gavali Air India 3 1
21
Swapnil Shinde Swapnil Shinde Mahindra and Mahindra 2 1
22
Amol Wadar Amol Wadar Mahindra and Mahindra 1 1
23
Abhijeet Polar ghod Abhijeet Polar ghod Thane Municipal Corporation 3 1
24
Atul Desle Atul Desle Thane Municipal Corporation 2 1
25
Girish Maruti Ernak Girish Maruti Ernak Bharat Petroleum 0 0
26
Joginder Narwal Joginder Narwal ONGC 0 0
27
Rajesh Narwal Rajesh Narwal ONGC 0 0
28
Parshant Parshant ONGC 0 0
29
Pardeep Pardeep ONGC 0 0
30
Sachin Patil Sachin Patil Bharat Petroleum 0 0
31
Nithin More Nithin More Bharat Petroleum 0 0
32
Amit Rathi Amit Rathi ONGC 0 0
33
Sawan Sawan ONGC 0 0
34
Shakti Dahiya Shakti Dahiya ONGC 0 0
35
Nilesh Nilesh Bharat Petroleum 0 0
36
Akshay S Mirashi Akshay S Mirashi Union Bank 0 0
37
Raju Kathore Raju Kathore Union Bank 0 0
38
Rakesh Bhosle Rakesh Bhosle Union Bank 0 0
39
Maharudra Garaji Maharudra Garaji Union Bank 2 0
40
ROHIT BANNE ROHIT BANNE Maharashtra Police 0 0
41
Deepak Patil Deepak Patil Maharashtra Police 0 0
42
Vivek Bhoite Vivek Bhoite Maharashtra Police 0 0
43
Jitender Shinde Jitender Shinde Maharashtra Police 0 0
44
Bajirao Hodage Bajirao Hodage Maharashtra Police 0 0
45
Abhijit Abhijit Union Bank 0 0
46
Vikas Kale Vikas Kale Air India 0 0
47
Umesh Mhatre Umesh Mhatre Air India 1 0
48
Shubham Shinde Shubham Shinde Insurekot Sports PVT LTD 0 0
49
Aditya Shashikant Shinde Aditya Shashikant Shinde Insurekot Sports PVT LTD 1 0
50
Shubam Shelke Shubam Shelke Insurekot Sports PVT LTD 2 0
51
M Babu M Babu Insurekot Sports PVT LTD 1 0
52
Ratan Naik Ratan Naik Insurekot Sports PVT LTD 1 0
53
Muniyappan Muniyappan Insurekot Sports PVT LTD 3 0
54
Sanket Sawan Sanket Sawan Insurekot Sports PVT LTD 0 0
55
Pratik Patil Pratik Patil Air India 0 0
56
Kiran Magar Kiran Magar Air India 0 0
57
Arkam Shaikh Arkam Shaikh Air India 1 0
58
Sachin Shingade Sachin Shingade Mahindra and Mahindra 0 0
59
Shekhar Shrikant Tatkare Shekhar Shrikant Tatkare Mahindra and Mahindra 0 0
60
Suhas Appaso Vagare Suhas Appaso Vagare Mahindra and Mahindra 1 0
61
Abhishek Bhojane Abhishek Bhojane Mahindra and Mahindra 1 0
62
Ajay Ashok Bhadwlakar Ajay Ashok Bhadwlakar Thane Municipal Corporation 0 0
63
Ashish Shinde Ashish Shinde Thane Municipal Corporation 0 0
64
Dhanraj Nitin Patil Dhanraj Nitin Patil Thane Municipal Corporation 0 0
65
Naresh Dhindle Naresh Dhindle Thane Municipal Corporation 0 0
66
Sumit Patil Sumit Patil Thane Municipal Corporation 3 0
67
Akshay Bhoir Akshay Bhoir Thane Municipal Corporation 0 0
68
Akshay Anil Makwana Akshay Anil Makwana Thane Municipal Corporation 0 0
69
Paresh Mahatre Paresh Mahatre Thane Municipal Corporation 0 0
70
Ajinkya Pawar Ajinkya Pawar Mahindra and Mahindra 0 0
71
Kashiling Adake Kashiling Adake Bharat Petroleum 1 0
72
Satish Patil Satish Patil Bharat Petroleum 0 0
73
Anand Tomar Anand Tomar Mahindra and Mahindra 1 0
74
Santhosh varkari Santhosh varkari Air India 0 0
75
Aakash Arusul Aakash Arusul Air India 0 0