Kabaddi Adda
Rank Players Total Raids Raid Points
S Mukesh Kumar S Mukesh Kumar Salem 55 55
K Balamurugan K Balamurugan Vellore 52 53
Kanan M Kanan M Sivaganga 31 22
4
D Dhanush Kumar D Dhanush Kumar Tirupur 26 21
5
Gandeepan R Gandeepan R Sivaganga 28 20
6
A Krishnan A Krishnan Salem 19 16
7
I Ezhilarasan I Ezhilarasan Vellore 16 13
8
S Vignesh S Vignesh Tirupur 28 13
9
Dinesh Kumar Dinesh Kumar Tiruvannamalai 15 11
10
R Deepak R Deepak Salem 16 10
11
P Soundarapandi P Soundarapandi Theni 14 9
12
S Manoj Kumar S Manoj Kumar Salem 10 8
13
Kanesh M Kanesh M Viluppuram 8 7
14
S Jagadees S Jagadees Vellore 17 7
15
Surya S Surya S Dharmapuri 4 5
16
K Praveen K Praveen Vellore 4 4
17
Kabilan M Kabilan M Viluppuram 5 4
18
S Balaji S Balaji Tirupur 9 4
19
V Santhosh Kumar V Santhosh Kumar Theni 10 4
20
Gowtham R Gowtham R Dharmapuri 10 4
21
Selvaraj S Selvaraj S Tiruvannamalai 2 3
22
Sathish Sathish Sivaganga 2 3
23
Balaji P Balaji P Tiruvannamalai 4 3
24
Pounraj K Pounraj K Dharmapuri 6 3
25
Mathan S Mathan S Tiruvannamalai 9 3
26
Kaviyarasum Kaviyarasum Viluppuram 2 2
27
Hariharan D Hariharan D Viluppuram 2 2
28
S Ashwin S Ashwin Theni 3 2
29
S Dayananth S Dayananth Tirupur 3 2
30
G Dhanush G Dhanush Salem 3 2
31
Karthick Karthick Viluppuram 4 2
32
S Sanjai S Sanjai Vellore 4 2
33
Adhavan R Adhavan R Viluppuram 6 2
34
N Vikranth N Vikranth Theni 1 1
35
K Karthi K Karthi Salem 1 1
36
B Dhyanithi B Dhyanithi Vellore 1 1
37
Karthik K Karthik K Sivaganga 1 1
38
Hari Hara K P Hari Hara K P Sivaganga 1 1
39
R Jawahar R Jawahar Vellore 2 1
40
M VINOTH M VINOTH Theni 3 1
41
N Vigneshwarau N Vigneshwarau Tirupur 3 1
42
Vishvapriyan Vishvapriyan Tiruvannamalai 3 1
43
Lenin I Lenin I Viluppuram 4 1
44
R Vignesh R Vignesh Tirupur 0 0
45
Nantha Kumar K Nantha Kumar K Viluppuram 0 0
46
R Gowri Sankar R Gowri Sankar Salem 0 0
47
S Arun Kumar S Arun Kumar Salem 0 0
48
B Arvind B Arvind Vellore 0 0
49
N Ragul Raj N Ragul Raj Vellore 0 0
50
S Ramesh S Ramesh Tiruvannamalai 0 0
51
Santhosh Kumar Santhosh Kumar Tiruvannamalai 0 0
52
Yogeshwaran K Yogeshwaran K Sivaganga 0 0
53
Agni Rajan Agni Rajan Sivaganga 0 0
54
S Ezhumalai S Ezhumalai Theni 1 0
55
P Sivaharish P Sivaharish Tirupur 1 0
56
Tamilselvan M Tamilselvan M Dharmapuri 1 0
57
Mohamad Ansari Mohamad Ansari Sivaganga 1 0
58
V Saran V Saran Vellore 1 0
59
B VigneshKumar B VigneshKumar Theni 2 0
60
Hariraman K Hariraman K Dharmapuri 2 0
61
Sekar P Sekar P Dharmapuri 2 0
62
Sabri K Sabri K Viluppuram 3 0
63
Sri Balaji Sri Balaji Dharmapuri 3 0
64
Nithish S Nithish S Sivaganga 3 0
Rank Players Total Tackles Tackle Points
A Krishnan A Krishnan Salem 13 11
K Karthi K Karthi Salem 25 10
S Sanjai S Sanjai Vellore 22 9
4
Yogeshwaran K Yogeshwaran K Sivaganga 14 8
5
N Vigneshwarau N Vigneshwarau Tirupur 10 5
6
Nithish S Nithish S Sivaganga 3 4
7
Surya S Surya S Dharmapuri 4 4
8
B Dhyanithi B Dhyanithi Vellore 4 4
9
S Ashwin S Ashwin Theni 3 3
10
S Balaji S Balaji Tirupur 4 3
11
S Dayananth S Dayananth Tirupur 5 3
12
S Ramesh S Ramesh Tiruvannamalai 5 3
13
S Jagadees S Jagadees Vellore 6 3
14
K Praveen K Praveen Vellore 7 3
15
R Jawahar R Jawahar Vellore 10 3
16
S Vignesh S Vignesh Tirupur 3 2
17
G Dhanush G Dhanush Salem 4 2
18
Gowtham R Gowtham R Dharmapuri 4 2
19
Gandeepan R Gandeepan R Sivaganga 4 2
20
P Sivaharish P Sivaharish Tirupur 5 2
21
Karthick Karthick Viluppuram 5 2
22
Sekar P Sekar P Dharmapuri 5 2
23
R Vignesh R Vignesh Tirupur 8 2
24
S Arun Kumar S Arun Kumar Salem 8 2
25
R Gowri Sankar R Gowri Sankar Salem 9 2
26
Sathish Sathish Sivaganga 10 2
27
S Mukesh Kumar S Mukesh Kumar Salem 1 1
28
D Dhanush Kumar D Dhanush Kumar Tirupur 2 1
29
S Ezhumalai S Ezhumalai Theni 3 1
30
N Vikranth N Vikranth Theni 3 1
31
M VINOTH M VINOTH Theni 4 1
32
K Balamurugan K Balamurugan Vellore 4 1
33
Karthik K Karthik K Sivaganga 4 1
34
P Soundarapandi P Soundarapandi Theni 0 0
35
B VigneshKumar B VigneshKumar Theni 0 0
36
Sabri K Sabri K Viluppuram 0 0
37
Hariharan D Hariharan D Viluppuram 0 0
38
Mathan S Mathan S Tiruvannamalai 0 0
39
Agni Rajan Agni Rajan Sivaganga 0 0
40
Mohamad Ansari Mohamad Ansari Sivaganga 0 0
41
Kabilan M Kabilan M Viluppuram 1 0
42
Adhavan R Adhavan R Viluppuram 1 0
43
S Manoj Kumar S Manoj Kumar Salem 1 0
44
N Ragul Raj N Ragul Raj Vellore 1 0
45
Selvaraj S Selvaraj S Tiruvannamalai 1 0
46
V Santhosh Kumar V Santhosh Kumar Theni 2 0
47
Lenin I Lenin I Viluppuram 2 0
48
Sri Balaji Sri Balaji Dharmapuri 2 0
49
Hariraman K Hariraman K Dharmapuri 2 0
50
Tamilselvan M Tamilselvan M Dharmapuri 2 0
51
I Ezhilarasan I Ezhilarasan Vellore 2 0
52
Balaji P Balaji P Tiruvannamalai 2 0
53
Dinesh Kumar Dinesh Kumar Tiruvannamalai 2 0
54
Santhosh Kumar Santhosh Kumar Tiruvannamalai 2 0
55
V Saran V Saran Vellore 2 0
56
Nantha Kumar K Nantha Kumar K Viluppuram 3 0
57
R Deepak R Deepak Salem 3 0
58
Pounraj K Pounraj K Dharmapuri 3 0
59
Kanan M Kanan M Sivaganga 3 0
60
Kanesh M Kanesh M Viluppuram 4 0
61
B Arvind B Arvind Vellore 4 0
62
Vishvapriyan Vishvapriyan Tiruvannamalai 4 0
63
Kaviyarasum Kaviyarasum Viluppuram 5 0
64
Hari Hara K P Hari Hara K P Sivaganga 5 0
Rank Players DOD Raids Success
S Vignesh S Vignesh Tirupur 3 3
K Balamurugan K Balamurugan Vellore 2 2
D Dhanush Kumar D Dhanush Kumar Tirupur 4 2
4
S Dayananth S Dayananth Tirupur 1 1
5
S Mukesh Kumar S Mukesh Kumar Salem 1 1
6
Kanan M Kanan M Sivaganga 2 1
7
V Santhosh Kumar V Santhosh Kumar Theni 0 0
8
P Soundarapandi P Soundarapandi Theni 0 0
9
S Ezhumalai S Ezhumalai Theni 0 0
10
N Vikranth N Vikranth Theni 0 0
11
S Ashwin S Ashwin Theni 0 0
12
N Vigneshwarau N Vigneshwarau Tirupur 0 0
13
R Vignesh R Vignesh Tirupur 0 0
14
P Sivaharish P Sivaharish Tirupur 0 0
15
Kanesh M Kanesh M Viluppuram 0 0
16
Kaviyarasum Kaviyarasum Viluppuram 0 0
17
Sabri K Sabri K Viluppuram 0 0
18
Lenin I Lenin I Viluppuram 0 0
19
Karthick Karthick Viluppuram 0 0
20
Hariharan D Hariharan D Viluppuram 0 0
21
Nantha Kumar K Nantha Kumar K Viluppuram 0 0
22
R Gowri Sankar R Gowri Sankar Salem 0 0
23
K Karthi K Karthi Salem 0 0
24
S Arun Kumar S Arun Kumar Salem 0 0
25
S Manoj Kumar S Manoj Kumar Salem 0 0
26
R Deepak R Deepak Salem 0 0
27
G Dhanush G Dhanush Salem 0 0
28
A Krishnan A Krishnan Salem 0 0
29
Pounraj K Pounraj K Dharmapuri 0 0
30
Surya S Surya S Dharmapuri 0 0
31
Hariraman K Hariraman K Dharmapuri 0 0
32
Sekar P Sekar P Dharmapuri 0 0
33
Tamilselvan M Tamilselvan M Dharmapuri 0 0
34
K Praveen K Praveen Vellore 0 0
35
B Arvind B Arvind Vellore 0 0
36
R Jawahar R Jawahar Vellore 0 0
37
S Jagadees S Jagadees Vellore 0 0
38
S Sanjai S Sanjai Vellore 0 0
39
I Ezhilarasan I Ezhilarasan Vellore 0 0
40
B Dhyanithi B Dhyanithi Vellore 0 0
41
N Ragul Raj N Ragul Raj Vellore 0 0
42
S Ramesh S Ramesh Tiruvannamalai 0 0
43
Vishvapriyan Vishvapriyan Tiruvannamalai 0 0
44
Balaji P Balaji P Tiruvannamalai 0 0
45
Mathan S Mathan S Tiruvannamalai 0 0
46
Selvaraj S Selvaraj S Tiruvannamalai 0 0
47
Santhosh Kumar Santhosh Kumar Tiruvannamalai 0 0
48
Yogeshwaran K Yogeshwaran K Sivaganga 0 0
49
Sathish Sathish Sivaganga 0 0
50
Karthik K Karthik K Sivaganga 0 0
51
Nithish S Nithish S Sivaganga 0 0
52
Hari Hara K P Hari Hara K P Sivaganga 0 0
53
Agni Rajan Agni Rajan Sivaganga 0 0
54
Mohamad Ansari Mohamad Ansari Sivaganga 0 0
55
V Saran V Saran Vellore 0 0
56
M VINOTH M VINOTH Theni 1 0
57
B VigneshKumar B VigneshKumar Theni 1 0
58
S Balaji S Balaji Tirupur 1 0
59
Kabilan M Kabilan M Viluppuram 1 0
60
Sri Balaji Sri Balaji Dharmapuri 1 0
61
Gowtham R Gowtham R Dharmapuri 1 0
62
Dinesh Kumar Dinesh Kumar Tiruvannamalai 1 0
63
Gandeepan R Gandeepan R Sivaganga 1 0
64
Adhavan R Adhavan R Viluppuram 2 0
Rank Players Support Tackles Success
S Arun Kumar S Arun Kumar Salem 8 6
B Arvind B Arvind Vellore 4 4
G Dhanush G Dhanush Salem 5 4
4
Nithish S Nithish S Sivaganga 5 4
5
A Krishnan A Krishnan Salem 6 4
6
S Jagadees S Jagadees Vellore 6 4
7
B Dhyanithi B Dhyanithi Vellore 8 4
8
S Vignesh S Vignesh Tirupur 4 3
9
S Mukesh Kumar S Mukesh Kumar Salem 4 3
10
S Manoj Kumar S Manoj Kumar Salem 4 3
11
R Vignesh R Vignesh Tirupur 6 3
12
K Karthi K Karthi Salem 2 2
13
Surya S Surya S Dharmapuri 2 2
14
Sekar P Sekar P Dharmapuri 2 2
15
Tamilselvan M Tamilselvan M Dharmapuri 2 2
16
Hariraman K Hariraman K Dharmapuri 3 2
17
R Jawahar R Jawahar Vellore 3 2
18
Yogeshwaran K Yogeshwaran K Sivaganga 3 2
19
R Deepak R Deepak Salem 4 2
20
Karthik K Karthik K Sivaganga 4 2
21
R Gowri Sankar R Gowri Sankar Salem 5 2
22
N Vikranth N Vikranth Theni 1 1
23
S Sanjai S Sanjai Vellore 1 1
24
Dinesh Kumar Dinesh Kumar Tiruvannamalai 1 1
25
P Soundarapandi P Soundarapandi Theni 2 1
26
Selvaraj S Selvaraj S Tiruvannamalai 2 1
27
Santhosh Kumar Santhosh Kumar Tiruvannamalai 2 1
28
D Dhanush Kumar D Dhanush Kumar Tirupur 3 1
29
K Praveen K Praveen Vellore 3 1
30
Kanan M Kanan M Sivaganga 3 1
31
Hari Hara K P Hari Hara K P Sivaganga 3 1
32
M VINOTH M VINOTH Theni 0 0
33
S Ashwin S Ashwin Theni 0 0
34
P Sivaharish P Sivaharish Tirupur 0 0
35
Kanesh M Kanesh M Viluppuram 0 0
36
Sabri K Sabri K Viluppuram 0 0
37
Kabilan M Kabilan M Viluppuram 0 0
38
Adhavan R Adhavan R Viluppuram 0 0
39
Lenin I Lenin I Viluppuram 0 0
40
Karthick Karthick Viluppuram 0 0
41
Hariharan D Hariharan D Viluppuram 0 0
42
Gowtham R Gowtham R Dharmapuri 0 0
43
I Ezhilarasan I Ezhilarasan Vellore 0 0
44
N Ragul Raj N Ragul Raj Vellore 0 0
45
Balaji P Balaji P Tiruvannamalai 0 0
46
Mathan S Mathan S Tiruvannamalai 0 0
47
Gandeepan R Gandeepan R Sivaganga 0 0
48
Mohamad Ansari Mohamad Ansari Sivaganga 0 0
49
V Saran V Saran Vellore 0 0
50
V Santhosh Kumar V Santhosh Kumar Theni 1 0
51
B VigneshKumar B VigneshKumar Theni 1 0
52
N Vigneshwarau N Vigneshwarau Tirupur 1 0
53
S Dayananth S Dayananth Tirupur 1 0
54
Kaviyarasum Kaviyarasum Viluppuram 1 0
55
Nantha Kumar K Nantha Kumar K Viluppuram 1 0
56
Sri Balaji Sri Balaji Dharmapuri 1 0
57
Pounraj K Pounraj K Dharmapuri 1 0
58
K Balamurugan K Balamurugan Vellore 1 0
59
Vishvapriyan Vishvapriyan Tiruvannamalai 1 0
60
Sathish Sathish Sivaganga 1 0
61
S Ezhumalai S Ezhumalai Theni 2 0
62
S Balaji S Balaji Tirupur 2 0
63
S Ramesh S Ramesh Tiruvannamalai 2 0
64
Agni Rajan Agni Rajan Sivaganga 2 0