Kabaddi Adda
Rank Players Total Raids Raid Points
Ramkumar S Ramkumar S Cuddalore 50 25
Ram Kumar M Ram Kumar M Salem 29 24
Parivallal A Parivallal A Cuddalore 32 24
4
Mohanraman G Mohanraman G Salem 29 22
5
Siva Kumar V Siva Kumar V Trichy 30 20
6
Masana Muthu Masana Muthu Thoothukudi 28 17
7
S Sathish Kannan S Sathish Kannan Trichy 17 14
8
Ajith Kumar Ajith Kumar Karur 17 13
9
Siva M Siva M Kanyakumari 14 11
10
Muniyappan S Muniyappan S Karur 18 11
11
Vinoth S Vinoth S Thoothukudi 16 10
12
Vishvanath V Vishvanath V Thoothukudi 17 8
13
Vignesh K Vignesh K Madurai 15 7
14
Sathyaseelan M Sathyaseelan M Trichy 10 6
15
Ravikumar C Ravikumar C Cuddalore 12 5
16
Nishanth S Nishanth S Kanyakumari 14 4
17
Vignesh R Vignesh R Salem 3 3
18
Elavarasan A Elavarasan A Salem 4 3
19
Vinoth C Vinoth C Trichy 9 3
20
Elangeshwaran R Elangeshwaran R Salem 12 3
21
Thamotharan S Thamotharan S Trichy 13 3
22
Mukesh Kumar Mukesh Kumar Madurai 17 3
23
Vignesh B Vignesh B Madurai 1 2
24
Sriram G Sriram G Cuddalore 2 2
25
M Abhishek M Abhishek Kanyakumari 3 2
26
Krishnan S Krishnan S Trichy 3 2
27
Radhakrishnan V Radhakrishnan V Karur 4 2
28
Ajith Kumar A Ajith Kumar A Thoothukudi 4 2
29
Datchnamoorthy Datchnamoorthy Cuddalore 5 2
30
Lakshmanan P Lakshmanan P Karur 7 2
31
Harihara Sudan Harihara Sudan Cuddalore 12 2
32
Robert J Robert J Kanyakumari 2 1
33
Kalairasan S Kalairasan S Salem 2 1
34
Muniyasamy C Muniyasamy C Thoothukudi 2 1
35
Prabhakaran K Prabhakaran K Trichy 3 1
36
Michael Jackson Y Michael Jackson Y Kanyakumari 3 1
37
Vinoth G Vinoth G Trichy 3 1
38
Manikandan M Manikandan M Thoothukudi 3 1
39
Madhivanan Madhivanan Cuddalore 3 1
40
Asarutheen A Asarutheen A Tirupur 7 1
41
Yuva Vikram Yuva Vikram Madurai 0 0
42
Shiyam S Shiyam S Madurai 0 0
43
Prathiv V Prathiv V Kanyakumari 0 0
44
Subin R Subin R Kanyakumari 0 0
45
Kabin C Kabin C Kanyakumari 0 0
46
Chinnadurai M Chinnadurai M Karur 0 0
47
Kathiravan Kathiravan Karur 0 0
48
Gokulakannan Gokulakannan Karur 0 0
49
Bharath A Bharath A Karur 0 0
50
Sathish M Sathish M Salem 0 0
51
Soundararajan M Soundararajan M Salem 0 0
52
Vignesh S Vignesh S Salem 0 0
53
Satyamoorthy S Satyamoorthy S Tirupur 0 0
54
Vinoth Kumar Vinoth Kumar Tirupur 0 0
55
T Sathish T Sathish Tirupur 0 0
56
Kanneeswaran Kanneeswaran Tirupur 0 0
57
Mohan Raj V Mohan Raj V Trichy 0 0
58
Durai Murugan T Durai Murugan T Trichy 0 0
59
Vignesh S Vignesh S Trichy 0 0
60
Sadhasivam S Sadhasivam S Trichy 0 0
61
Ajith Kumar T Ajith Kumar T Thoothukudi 0 0
62
Kumar P Kumar P Salem 0 0
63
Kanagaraj Kanagaraj Karur 1 0
64
Prakash M Prakash M Tirupur 1 0
65
Vikkiraj K Vikkiraj K Tirupur 1 0
66
Baranithran R Baranithran R Cuddalore 1 0
67
Naveen Kumar P Naveen Kumar P Salem 1 0
68
Dinesh Kumar M Dinesh Kumar M Tirupur 2 0
69
Karthick P Karthick P Salem 2 0
70
M Raj Kumar M Raj Kumar Madurai 3 0
71
M Kumar M Kumar Tirupur 3 0
72
Sivakumar S Sivakumar S Tirupur 3 0
73
Subramanian A Subramanian A Tirupur 4 0
74
Vishal P Vishal P Madurai 5 0
75
Rajaprasad J Rajaprasad J Kanyakumari 6 0
76
Visvam G Visvam G Cuddalore 7 0
Rank Players Total Tackles Tackle Points
Ajith Kumar T Ajith Kumar T Thoothukudi 8 6
Elangeshwaran R Elangeshwaran R Salem 8 6
Ajith Kumar A Ajith Kumar A Thoothukudi 10 6
4
Harihara Sudan Harihara Sudan Cuddalore 11 6
5
Visvam G Visvam G Cuddalore 21 6
6
Elavarasan A Elavarasan A Salem 6 5
7
Vinoth S Vinoth S Thoothukudi 3 4
8
Mukesh Kumar Mukesh Kumar Madurai 4 4
9
Vignesh R Vignesh R Salem 5 4
10
Bharath A Bharath A Karur 9 4
11
Datchnamoorthy Datchnamoorthy Cuddalore 9 4
12
Vignesh K Vignesh K Madurai 5 3
13
Vinoth G Vinoth G Trichy 5 3
14
M Abhishek M Abhishek Kanyakumari 6 3
15
Karthick P Karthick P Salem 6 3
16
Kabin C Kabin C Kanyakumari 7 3
17
Kanagaraj Kanagaraj Karur 8 3
18
Vishvanath V Vishvanath V Thoothukudi 8 3
19
Mohanraman G Mohanraman G Salem 2 2
20
M Raj Kumar M Raj Kumar Madurai 3 2
21
Vishal P Vishal P Madurai 3 2
22
Ramkumar S Ramkumar S Cuddalore 4 2
23
Gokulakannan Gokulakannan Karur 5 2
24
Krishnan S Krishnan S Trichy 5 2
25
Madhivanan Madhivanan Cuddalore 5 2
26
Vignesh B Vignesh B Madurai 6 2
27
Thamotharan S Thamotharan S Trichy 7 2
28
Naveen Kumar P Naveen Kumar P Salem 8 2
29
Manikandan M Manikandan M Thoothukudi 9 2
30
Sadhasivam S Sadhasivam S Trichy 12 2
31
Subramanian A Subramanian A Tirupur 1 1
32
Siva Kumar V Siva Kumar V Trichy 1 1
33
Vinoth C Vinoth C Trichy 2 1
34
Parivallal A Parivallal A Cuddalore 2 1
35
Kumar P Kumar P Salem 2 1
36
Prathiv V Prathiv V Kanyakumari 5 1
37
Baranithran R Baranithran R Cuddalore 5 1
38
Muniyasamy C Muniyasamy C Thoothukudi 8 1
39
Prabhakaran K Prabhakaran K Trichy 0 0
40
Robert J Robert J Kanyakumari 0 0
41
Michael Jackson Y Michael Jackson Y Kanyakumari 0 0
42
Radhakrishnan V Radhakrishnan V Karur 0 0
43
Lakshmanan P Lakshmanan P Karur 0 0
44
Sathish M Sathish M Salem 0 0
45
Kalairasan S Kalairasan S Salem 0 0
46
Soundararajan M Soundararajan M Salem 0 0
47
Vignesh S Vignesh S Salem 0 0
48
Dinesh Kumar M Dinesh Kumar M Tirupur 0 0
49
Vikkiraj K Vikkiraj K Tirupur 0 0
50
Asarutheen A Asarutheen A Tirupur 0 0
51
T Sathish T Sathish Tirupur 0 0
52
Sivakumar S Sivakumar S Tirupur 0 0
53
Mohan Raj V Mohan Raj V Trichy 0 0
54
Durai Murugan T Durai Murugan T Trichy 0 0
55
Vignesh S Vignesh S Trichy 0 0
56
Masana Muthu Masana Muthu Thoothukudi 0 0
57
Ravikumar C Ravikumar C Cuddalore 0 0
58
Yuva Vikram Yuva Vikram Madurai 1 0
59
Shiyam S Shiyam S Madurai 1 0
60
Rajaprasad J Rajaprasad J Kanyakumari 1 0
61
Nishanth S Nishanth S Kanyakumari 1 0
62
Chinnadurai M Chinnadurai M Karur 1 0
63
Satyamoorthy S Satyamoorthy S Tirupur 1 0
64
M Kumar M Kumar Tirupur 1 0
65
Siva M Siva M Kanyakumari 2 0
66
Muniyappan S Muniyappan S Karur 2 0
67
Kathiravan Kathiravan Karur 2 0
68
Prakash M Prakash M Tirupur 2 0
69
Vinoth Kumar Vinoth Kumar Tirupur 2 0
70
Kanneeswaran Kanneeswaran Tirupur 2 0
71
Sriram G Sriram G Cuddalore 2 0
72
Sathyaseelan M Sathyaseelan M Trichy 2 0
73
Ram Kumar M Ram Kumar M Salem 2 0
74
Subin R Subin R Kanyakumari 3 0
75
Ajith Kumar Ajith Kumar Karur 3 0
76
S Sathish Kannan S Sathish Kannan Trichy 3 0
Rank Players DOD Raids Success
Ramkumar S Ramkumar S Cuddalore 14 13
Ram Kumar M Ram Kumar M Salem 5 3
Nishanth S Nishanth S Kanyakumari 2 2
4
Mohanraman G Mohanraman G Salem 3 2
5
Vignesh B Vignesh B Madurai 1 1
6
Michael Jackson Y Michael Jackson Y Kanyakumari 1 1
7
Muniyappan S Muniyappan S Karur 1 1
8
Sriram G Sriram G Cuddalore 1 1
9
Masana Muthu Masana Muthu Thoothukudi 1 1
10
Vignesh R Vignesh R Salem 1 1
11
Elangeshwaran R Elangeshwaran R Salem 1 1
12
Elavarasan A Elavarasan A Salem 1 1
13
Harihara Sudan Harihara Sudan Cuddalore 2 1
14
Siva M Siva M Kanyakumari 3 1
15
Asarutheen A Asarutheen A Tirupur 3 1
16
Vinoth S Vinoth S Thoothukudi 3 1
17
Siva Kumar V Siva Kumar V Trichy 4 1
18
M Raj Kumar M Raj Kumar Madurai 0 0
19
Vishal P Vishal P Madurai 0 0
20
Yuva Vikram Yuva Vikram Madurai 0 0
21
Shiyam S Shiyam S Madurai 0 0
22
Prabhakaran K Prabhakaran K Trichy 0 0
23
Prathiv V Prathiv V Kanyakumari 0 0
24
M Abhishek M Abhishek Kanyakumari 0 0
25
Subin R Subin R Kanyakumari 0 0
26
Robert J Robert J Kanyakumari 0 0
27
Kabin C Kabin C Kanyakumari 0 0
28
Radhakrishnan V Radhakrishnan V Karur 0 0
29
Chinnadurai M Chinnadurai M Karur 0 0
30
Kathiravan Kathiravan Karur 0 0
31
Gokulakannan Gokulakannan Karur 0 0
32
Bharath A Bharath A Karur 0 0
33
Sathish M Sathish M Salem 0 0
34
Kalairasan S Kalairasan S Salem 0 0
35
Soundararajan M Soundararajan M Salem 0 0
36
Vignesh S Vignesh S Salem 0 0
37
Prakash M Prakash M Tirupur 0 0
38
Satyamoorthy S Satyamoorthy S Tirupur 0 0
39
M Kumar M Kumar Tirupur 0 0
40
Vinoth Kumar Vinoth Kumar Tirupur 0 0
41
Vikkiraj K Vikkiraj K Tirupur 0 0
42
T Sathish T Sathish Tirupur 0 0
43
Sivakumar S Sivakumar S Tirupur 0 0
44
Kanneeswaran Kanneeswaran Tirupur 0 0
45
Subramanian A Subramanian A Tirupur 0 0
46
Vinoth G Vinoth G Trichy 0 0
47
Krishnan S Krishnan S Trichy 0 0
48
Mohan Raj V Mohan Raj V Trichy 0 0
49
Durai Murugan T Durai Murugan T Trichy 0 0
50
Vignesh S Vignesh S Trichy 0 0
51
Sadhasivam S Sadhasivam S Trichy 0 0
52
Manikandan M Manikandan M Thoothukudi 0 0
53
Ajith Kumar T Ajith Kumar T Thoothukudi 0 0
54
Muniyasamy C Muniyasamy C Thoothukudi 0 0
55
Ajith Kumar A Ajith Kumar A Thoothukudi 0 0
56
Baranithran R Baranithran R Cuddalore 0 0
57
Datchnamoorthy Datchnamoorthy Cuddalore 0 0
58
Ravikumar C Ravikumar C Cuddalore 0 0
59
Visvam G Visvam G Cuddalore 0 0
60
Karthick P Karthick P Salem 0 0
61
Kumar P Kumar P Salem 0 0
62
Naveen Kumar P Naveen Kumar P Salem 0 0
63
Rajaprasad J Rajaprasad J Kanyakumari 1 0
64
Kanagaraj Kanagaraj Karur 1 0
65
Dinesh Kumar M Dinesh Kumar M Tirupur 1 0
66
Thamotharan S Thamotharan S Trichy 1 0
67
S Sathish Kannan S Sathish Kannan Trichy 1 0
68
Sathyaseelan M Sathyaseelan M Trichy 1 0
69
Vishvanath V Vishvanath V Thoothukudi 1 0
70
Parivallal A Parivallal A Cuddalore 1 0
71
Madhivanan Madhivanan Cuddalore 1 0
72
Vignesh K Vignesh K Madurai 2 0
73
Ajith Kumar Ajith Kumar Karur 2 0
74
Lakshmanan P Lakshmanan P Karur 2 0
75
Vinoth C Vinoth C Trichy 2 0
76
Mukesh Kumar Mukesh Kumar Madurai 4 0