Kabaddi Adda
 

All India Kabaddi Tournament 2019

Organized by St. Antony's Sports Club

Rank Players Total Raids Raid Points
Sakshi Kumari Sakshi Kumari Northern Railway 68 43
R. Sathya Priya R. Sathya Priya SMVKC 35 28
Monika Devi Monika Devi Northern Railway 45 23
4
M. Arul Mozhi M. Arul Mozhi SMVKC 22 22
5
Mamta Mamta Gurukukal, Karnal, Haryana 28 19
6
Renu Renu Gurukukal, Karnal, Haryana 22 18
7
Ritu Ritu Palam Sports Delhi 35 17
8
Akshima Akshima Palam Sports Delhi 33 13
9
Priyanka Rani Priyanka Rani SSB Haryana 12 11
10
Bhawana Bhawana Palam Sports Delhi 19 10
11
Shubha Shubha Palam Sports Delhi 7 9
12
Pooja Kadam Pooja Kadam Central Railways Mumbai DIV 14 9
13
A. Thangammal A. Thangammal SMVKC 16 9
14
Rajni Rajni Palam Sports Delhi 5 8
15
A. Mega Lakshmi A. Mega Lakshmi SMVKC 18 6
16
Nancy Nancy Kuru Shetra University Haryana 8 5
17
Simran Simran Kuru Shetra University Haryana 8 5
18
Meena Meena SSB Haryana 10 5
19
Anju Anju SSB Haryana 15 5
20
Neha Neha Shiksha Bharathi UP 16 5
21
Raj Rani Raj Rani Gurukukal, Karnal, Haryana 17 5
22
Sonia Sonia Northern Railway 1 4
23
Neetu Neetu Kuru Shetra University Haryana 2 3
24
Sadhna Sadhna Shiksha Bharathi UP 2 3
25
Reshma Ather Reshma Ather Central Railways Mumbai DIV 4 3
26
Ankita Ankita Shiksha Bharathi UP 5 3
27
Shradha Salunke Shradha Salunke Central Railways Mumbai DIV 6 3
28
Tanu Tanu Shiksha Bharathi UP 7 3
29
Kirti Kirti Kuru Shetra University Haryana 9 3
30
Lalita Lalita Palam Sports Delhi 2 2
31
Shilpa Bhor Shilpa Bhor Central Railways Mumbai DIV 2 2
32
Neetu Tomar Neetu Tomar Northern Railway 7 2
33
Lata Bhagat Lata Bhagat Central Railways Mumbai DIV 8 2
34
Neetu Rani Neetu Rani Northern Railway 1 1
35
Rinki Rinki Shiksha Bharathi UP 1 1
36
Gayatri Gayatri Palam Sports Delhi 2 1
37
Sweety Sweety Kuru Shetra University Haryana 3 1
38
Asha Asha Gurukukal, Karnal, Haryana 3 1
39
R. Soundarya R. Soundarya SMVKC 3 1
40
Bablee Bablee Shiksha Bharathi UP 3 1
41
Doli Doli Northern Railway 8 1
42
Urvasi Urvasi Kuru Shetra University Haryana 0 0
43
Lata Bote Lata Bote Central Railways Mumbai DIV 0 0
44
Aparna Shinde Aparna Shinde Central Railways Mumbai DIV 0 0
45
Ekta Ekta Gurukukal, Karnal, Haryana 0 0
46
Chinki Chinki Gurukukal, Karnal, Haryana 0 0
47
Komal Komal SSB Haryana 0 0
48
Monu Monu SSB Haryana 0 0
49
Monika Monika SSB Haryana 0 0
50
Ritu Ritu SSB Haryana 0 0
51
Kavita Kavita SSB Haryana 0 0
52
Archana Archana Northern Railway 0 0
53
Madhu Madhu Northern Railway 1 0
54
Dolly Dolly Palam Sports Delhi 1 0
55
Neha Neha Gurukukal, Karnal, Haryana 1 0
56
Vishakha Vishakha Shiksha Bharathi UP 1 0
57
Jyothi Jyothi SSB Haryana 1 0
58
K. Soundharya K. Soundharya SMVKC 2 0
59
Mannu Mannu Kuru Shetra University Haryana 4 0
60
Sonali Patil Sonali Patil Central Railways Mumbai DIV 4 0
61
R. Aasha R. Aasha SMVKC 4 0
Rank Players Total Tackles Tackle Points
Dolly Dolly Palam Sports Delhi 23 13
Neetu Rani Neetu Rani Northern Railway 23 10
Doli Doli Northern Railway 13 6
4
Ekta Ekta Gurukukal, Karnal, Haryana 8 5
5
A. Thangammal A. Thangammal SMVKC 12 5
6
Sonia Sonia Northern Railway 3 4
7
M. Arul Mozhi M. Arul Mozhi SMVKC 6 4
8
Neetu Tomar Neetu Tomar Northern Railway 7 4
9
Rinki Rinki Shiksha Bharathi UP 7 4
10
Asha Asha Gurukukal, Karnal, Haryana 9 4
11
R. Soundarya R. Soundarya SMVKC 12 4
12
Kavita Kavita SSB Haryana 3 3
13
Urvasi Urvasi Kuru Shetra University Haryana 5 3
14
Ritu Ritu SSB Haryana 6 3
15
R. Aasha R. Aasha SMVKC 12 3
16
Neetu Neetu Kuru Shetra University Haryana 1 2
17
Raj Rani Raj Rani Gurukukal, Karnal, Haryana 3 2
18
Neha Neha Shiksha Bharathi UP 3 2
19
Mamta Mamta Gurukukal, Karnal, Haryana 4 2
20
Chinki Chinki Gurukukal, Karnal, Haryana 4 2
21
Kirti Kirti Kuru Shetra University Haryana 5 2
22
Neha Neha Gurukukal, Karnal, Haryana 8 2
23
Monika Devi Monika Devi Northern Railway 9 2
24
Gayatri Gayatri Palam Sports Delhi 12 2
25
Vishakha Vishakha Shiksha Bharathi UP 1 1
26
Jyothi Jyothi SSB Haryana 2 1
27
A. Mega Lakshmi A. Mega Lakshmi SMVKC 3 1
28
Reshma Ather Reshma Ather Central Railways Mumbai DIV 4 1
29
Archana Archana Northern Railway 7 1
30
Madhu Madhu Northern Railway 9 1
31
K. Soundharya K. Soundharya SMVKC 10 1
32
Simran Simran Kuru Shetra University Haryana 0 0
33
Pooja Kadam Pooja Kadam Central Railways Mumbai DIV 0 0
34
Renu Renu Gurukukal, Karnal, Haryana 0 0
35
Mannu Mannu Kuru Shetra University Haryana 1 0
36
Sonali Patil Sonali Patil Central Railways Mumbai DIV 1 0
37
Ankita Ankita Shiksha Bharathi UP 1 0
38
Bablee Bablee Shiksha Bharathi UP 1 0
39
Tanu Tanu Shiksha Bharathi UP 1 0
40
Sadhna Sadhna Shiksha Bharathi UP 1 0
41
Komal Komal SSB Haryana 1 0
42
Priyanka Rani Priyanka Rani SSB Haryana 1 0
43
Monika Monika SSB Haryana 1 0
44
Meena Meena SSB Haryana 1 0
45
Anju Anju SSB Haryana 1 0
46
Sakshi Kumari Sakshi Kumari Northern Railway 2 0
47
Bhawana Bhawana Palam Sports Delhi 2 0
48
Ritu Ritu Palam Sports Delhi 2 0
49
Akshima Akshima Palam Sports Delhi 2 0
50
Nancy Nancy Kuru Shetra University Haryana 2 0
51
Lata Bhagat Lata Bhagat Central Railways Mumbai DIV 2 0
52
Aparna Shinde Aparna Shinde Central Railways Mumbai DIV 2 0
53
R. Sathya Priya R. Sathya Priya SMVKC 2 0
54
Monu Monu SSB Haryana 2 0
55
Lalita Lalita Palam Sports Delhi 3 0
56
Sweety Sweety Kuru Shetra University Haryana 3 0
57
Lata Bote Lata Bote Central Railways Mumbai DIV 3 0
58
Rajni Rajni Palam Sports Delhi 4 0
59
Shubha Shubha Palam Sports Delhi 4 0
60
Shradha Salunke Shradha Salunke Central Railways Mumbai DIV 4 0
61
Shilpa Bhor Shilpa Bhor Central Railways Mumbai DIV 4 0
Rank Players DOD Raids Success
Sakshi Kumari Sakshi Kumari Northern Railway 6 5
Monika Devi Monika Devi Northern Railway 4 3
Renu Renu Gurukukal, Karnal, Haryana 4 3
4
Bhawana Bhawana Palam Sports Delhi 2 2
5
Ritu Ritu Palam Sports Delhi 2 2
6
Rajni Rajni Palam Sports Delhi 2 2
7
A. Mega Lakshmi A. Mega Lakshmi SMVKC 4 2
8
Neetu Neetu Kuru Shetra University Haryana 1 1
9
Sweety Sweety Kuru Shetra University Haryana 1 1
10
Simran Simran Kuru Shetra University Haryana 1 1
11
Ankita Ankita Shiksha Bharathi UP 1 1
12
R. Sathya Priya R. Sathya Priya SMVKC 2 1
13
Neha Neha Shiksha Bharathi UP 2 1
14
Neetu Tomar Neetu Tomar Northern Railway 4 1
15
Doli Doli Northern Railway 4 1
16
Akshima Akshima Palam Sports Delhi 4 1
17
Mamta Mamta Gurukukal, Karnal, Haryana 4 1
18
Neetu Rani Neetu Rani Northern Railway 0 0
19
Sonia Sonia Northern Railway 0 0
20
Lalita Lalita Palam Sports Delhi 0 0
21
Dolly Dolly Palam Sports Delhi 0 0
22
Gayatri Gayatri Palam Sports Delhi 0 0
23
Shubha Shubha Palam Sports Delhi 0 0
24
Kirti Kirti Kuru Shetra University Haryana 0 0
25
Nancy Nancy Kuru Shetra University Haryana 0 0
26
Urvasi Urvasi Kuru Shetra University Haryana 0 0
27
Reshma Ather Reshma Ather Central Railways Mumbai DIV 0 0
28
Shilpa Bhor Shilpa Bhor Central Railways Mumbai DIV 0 0
29
Pooja Kadam Pooja Kadam Central Railways Mumbai DIV 0 0
30
Lata Bote Lata Bote Central Railways Mumbai DIV 0 0
31
Aparna Shinde Aparna Shinde Central Railways Mumbai DIV 0 0
32
Asha Asha Gurukukal, Karnal, Haryana 0 0
33
Neha Neha Gurukukal, Karnal, Haryana 0 0
34
Ekta Ekta Gurukukal, Karnal, Haryana 0 0
35
Chinki Chinki Gurukukal, Karnal, Haryana 0 0
36
Raj Rani Raj Rani Gurukukal, Karnal, Haryana 0 0
37
K. Soundharya K. Soundharya SMVKC 0 0
38
Bablee Bablee Shiksha Bharathi UP 0 0
39
Rinki Rinki Shiksha Bharathi UP 0 0
40
Vishakha Vishakha Shiksha Bharathi UP 0 0
41
Tanu Tanu Shiksha Bharathi UP 0 0
42
Sadhna Sadhna Shiksha Bharathi UP 0 0
43
Komal Komal SSB Haryana 0 0
44
Monu Monu SSB Haryana 0 0
45
Priyanka Rani Priyanka Rani SSB Haryana 0 0
46
Jyothi Jyothi SSB Haryana 0 0
47
Monika Monika SSB Haryana 0 0
48
Ritu Ritu SSB Haryana 0 0
49
Kavita Kavita SSB Haryana 0 0
50
Meena Meena SSB Haryana 0 0
51
Archana Archana Northern Railway 0 0
52
Madhu Madhu Northern Railway 1 0
53
Shradha Salunke Shradha Salunke Central Railways Mumbai DIV 1 0
54
Lata Bhagat Lata Bhagat Central Railways Mumbai DIV 1 0
55
Sonali Patil Sonali Patil Central Railways Mumbai DIV 1 0
56
M. Arul Mozhi M. Arul Mozhi SMVKC 1 0
57
A. Thangammal A. Thangammal SMVKC 1 0
58
R. Aasha R. Aasha SMVKC 1 0
59
Anju Anju SSB Haryana 1 0
60
Mannu Mannu Kuru Shetra University Haryana 2 0
61
R. Soundarya R. Soundarya SMVKC 2 0
Rank Players Support Tackles Success
Doli Doli Northern Railway 9 8
Sonia Sonia Northern Railway 11 7
Madhu Madhu Northern Railway 6 5
4
Chinki Chinki Gurukukal, Karnal, Haryana 4 4
5
A. Thangammal A. Thangammal SMVKC 5 4
6
K. Soundharya K. Soundharya SMVKC 5 4
7
Neetu Rani Neetu Rani Northern Railway 3 3
8
Monika Devi Monika Devi Northern Railway 2 2
9
R. Sathya Priya R. Sathya Priya SMVKC 2 2
10
R. Aasha R. Aasha SMVKC 2 2
11
Rinki Rinki Shiksha Bharathi UP 2 2
12
Vishakha Vishakha Shiksha Bharathi UP 2 2
13
Archana Archana Northern Railway 2 2
14
Asha Asha Gurukukal, Karnal, Haryana 3 2
15
M. Arul Mozhi M. Arul Mozhi SMVKC 3 2
16
A. Mega Lakshmi A. Mega Lakshmi SMVKC 3 2
17
Neetu Tomar Neetu Tomar Northern Railway 4 2
18
Ekta Ekta Gurukukal, Karnal, Haryana 4 2
19
Ankita Ankita Shiksha Bharathi UP 4 2
20
Neetu Neetu Kuru Shetra University Haryana 6 2
21
Ritu Ritu Palam Sports Delhi 1 1
22
Kirti Kirti Kuru Shetra University Haryana 1 1
23
Nancy Nancy Kuru Shetra University Haryana 1 1
24
Mamta Mamta Gurukukal, Karnal, Haryana 1 1
25
Ritu Ritu SSB Haryana 1 1
26
Bhawana Bhawana Palam Sports Delhi 2 1
27
Lalita Lalita Palam Sports Delhi 2 1
28
Rajni Rajni Palam Sports Delhi 2 1
29
Neha Neha Gurukukal, Karnal, Haryana 2 1
30
Monu Monu SSB Haryana 2 1
31
Kavita Kavita SSB Haryana 2 1
32
Meena Meena SSB Haryana 2 1
33
Simran Simran Kuru Shetra University Haryana 3 1
34
R. Soundarya R. Soundarya SMVKC 3 1
35
Jyothi Jyothi SSB Haryana 3 1
36
Sakshi Kumari Sakshi Kumari Northern Railway 0 0
37
Akshima Akshima Palam Sports Delhi 0 0
38
Gayatri Gayatri Palam Sports Delhi 0 0
39
Mannu Mannu Kuru Shetra University Haryana 0 0
40
Shradha Salunke Shradha Salunke Central Railways Mumbai DIV 0 0
41
Shilpa Bhor Shilpa Bhor Central Railways Mumbai DIV 0 0
42
Pooja Kadam Pooja Kadam Central Railways Mumbai DIV 0 0
43
Lata Bhagat Lata Bhagat Central Railways Mumbai DIV 0 0
44
Sonali Patil Sonali Patil Central Railways Mumbai DIV 0 0
45
Raj Rani Raj Rani Gurukukal, Karnal, Haryana 0 0
46
Neha Neha Shiksha Bharathi UP 0 0
47
Komal Komal SSB Haryana 0 0
48
Monika Monika SSB Haryana 0 0
49
Anju Anju SSB Haryana 0 0
50
Shubha Shubha Palam Sports Delhi 1 0
51
Sweety Sweety Kuru Shetra University Haryana 1 0
52
Reshma Ather Reshma Ather Central Railways Mumbai DIV 1 0
53
Lata Bote Lata Bote Central Railways Mumbai DIV 1 0
54
Aparna Shinde Aparna Shinde Central Railways Mumbai DIV 1 0
55
Renu Renu Gurukukal, Karnal, Haryana 1 0
56
Tanu Tanu Shiksha Bharathi UP 1 0
57
Sadhna Sadhna Shiksha Bharathi UP 1 0
58
Priyanka Rani Priyanka Rani SSB Haryana 1 0
59
Dolly Dolly Palam Sports Delhi 2 0
60
Urvasi Urvasi Kuru Shetra University Haryana 2 0
61
Bablee Bablee Shiksha Bharathi UP 3 0
** From KnockOut Onwards