GUJARAT
PLAYERS
Jigar Narayan Chouhan
Vaghela Sachin Khooidas
Vasava Ashishkumar
Navin Rana
KherAnupam Bhagvasehai
Pawar Ganesh Malkubhai
Patel Kripal Vikrambhai
Patel Priteshkumar K
Lasure Jayraj
Patel Jaykumar Pareshbhai
Prasad Arjun Kumar
Vishal Singh

 

MATCHES
Friday, Feb 15 , 2019 Time : 15:00:00
Not Completed
League
Gujarat
Vs
W.B.State Unit
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Saturday, Feb 16 , 2019 Time : 08:00:00
Completed
43    -     11

League
Gujarat
Vs
Tripura
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Saturday, Feb 16 , 2019 Time : 15:00:00
Not Completed
League
Punjab
Vs
Gujarat
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Sunday, Feb 17 , 2019 Time : 15:00:00
Completed
27    -     26

Knock Out
Gujarat
Vs
Rajasthan
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Sunday, Feb 17 , 2019 Time : 19:10:00
Completed
45    -     21

Knock Out
Chandigarh
Vs
Gujarat
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal