Kabaddi Adda
KARNATAKA
PLAYERS
Girish U
Vinay
Sandesh Shetty
Hemanth G.Y
Ramu Dindu Gavade
Subramanya Gowda
Omprakash
Narayana Chari
Kiran M N
Saleem Multani
Anil G K
Akshay M Dambal

 

MATCHES
Monday, Mar 22 , 2021 Time : 16:00:00
Completed
49    -     33

League
Karnataka
Vs
Telangana
Venue: Suryapet,Telangana


Tuesday, Mar 23 , 2021 Time : 20:00:00
Completed
30    -     28

League
Uttar Pradesh
Vs
Karnataka
Venue: Suryapet,Telangana


Wednesday, Mar 24 , 2021 Time : 19:00:00
Completed
19    -     50

PreQuarter Finals
Karnataka
Vs
Haryana
Venue: Suryapet,Telangana