KARNATAKA
PLAYERS
Nisarga N V
Akshata S Tenginakai
Dhanalakshmi
Archana
Varsha U V
Kavya U P
Nilakka Ratnappa Maishale
Prama S Haladoudra
Sunita S Malawad
Brinda R
Charithra H R
Neetha S

 

MATCHES
Thursday, Feb 13 , 2020 Time : 16:30:00
Completed
41    -     26

League
Karnataka
Vs
Telangana
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 16:30:00
Completed
29    -     26

League
Odisha
Vs
Karnataka
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 18:00:00
Completed
36    -     41

League
Karnataka
Vs
Punjab
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Saturday, Feb 15 , 2020 Time : 17:00:00
Completed
42    -     16

Pre-Quarter Finals
Haryana
Vs
Karnataka
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana