MADHYA PRADESH
PLAYERS
Nidhi Rana
Geeta Viswakarma
Ishika Parmar
Farhat Shah
Sweta Upadhyay
Ruby Kewat
Priya Choudhary
Rikhi Goud
Nidhi Singh
Shivani Rana
Malti Karma
Rinku

 

MATCHES
Friday, Feb 14 , 2020 Time : 11:00:00
Completed
49    -     10

League
Haryana
Vs
Madhya Pradesh
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 09:30:00
Completed
33    -     35

League
Madhya Pradesh
Vs
Goa
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana