Kabaddi Adda
MAHARASHTRA
PLAYERS
Tejas Maruti Patel
Vaibhav Bhausaheb Garje
Sourabh Tanaji Patil
Pankaj Deepk Mohite
Aslam Mustafa Inamdar
Omkar Deepak Kumbhir
Bharat Vivek Karangutkar
Shubham Nitin Kelke
Tanmay
Yuvraj
Rahul
Raju

 

MATCHES
Monday, Mar 22 , 2021 Time : 17:00:00
Completed
47    -     49

League
Madhya Pradesh
Vs
Maharashtra
Venue: Suryapet,Telangana


Tuesday, Mar 23 , 2021 Time : 18:00:00
Completed
74    -     23

League
Maharashtra
Vs
Chattisgarh
Venue: Suryapet,Telangana


Wednesday, Mar 24 , 2021 Time : 12:00:00
Completed
38    -     20

League
Maharashtra
Vs
Tamil Nadu
Venue: Suryapet,Telangana


Wednesday, Mar 24 , 2021 Time : 20:00:00
Completed
88    -     17

PreQuarter Finals
Maharashtra
Vs
Sikkim
Venue: Suryapet,Telangana


Wednesday, Mar 24 , 2021 Time : 23:00:00
Completed
63    -     23

Quarter Finals
SAI
Vs
Maharashtra
Venue: Suryapet,Telangana