Kabaddi Adda
MAHARASHTRA
PLAYERS
Raut Jaya Raosaheb
Helvi Sonali Ramchandra
Radha Vilas More
Kajal Balu Khaire
Komal Ramkishan Langote
Laxmi Ramdas Gaikar
Teja Mahadev Saokal
Sakshi Anant Rahate
Pratikisha Jagdish Tandel
Divya Deepak Sakpal
Mrunali Vilas Tonape
Vaishnavi V Khaladkar

 

MATCHES
Tuesday, Mar 29 , 2022 Time : 10:00:00
Completed
35    -     28

League
Himachal pradesh
Vs
Maharashtra
Venue: Tau Devilal Khel Stadium, Sector 38,Haryana