MAHARASHTRA
PLAYERS
Raut Jaya Raosaheb
Helvi Sonali Ramchandra
Radha Vilas More
Kajal Balu Khaire
Komal Ramkishan Langote
Laxmi Ramdas Gaikar
Teja Mahadev Saokal
Sakshi Anant Rahate
Pratikisha Jagdish Tandel
Divya Deepak Sakpal
Mrunali Vilas Tonape
Vaishnavi V Khaladkar

 

MATCHES
Friday, Feb 14 , 2020 Time : 11:00:00
Completed
43    -     24

League
Maharashtra
Vs
Kerala Team 2
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 11:30:00
Completed
21    -     39

League
Maharashtra
Vs
Chattisgarh
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 09:30:00
Completed
60    -     12

League
Maharashtra
Vs
Vidarbha
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Saturday, Feb 15 , 2020 Time : 17:00:00
Completed
36    -     27

Pre-Quarter Finals
Maharashtra
Vs
Rajasthan
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Saturday, Feb 15 , 2020 Time : 21:00:00
Completed
29    -     24

Quarter Final
SAI
Vs
Maharashtra
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana