ODISHA
PLAYERS
Subash Sahoo
Ghashiram Dora
Majoj Kumar Malik
Niranjan Sahoo
Sikendra Pattamajhi
Sujit Joy
Basanta Kumar Naik
Dilip Kumar Parida
Atul Kumar Chhatoi
Ajaya Kumar SAhoo
Priyabrata Samal
Ranjan Kumar Pradhan

 

MATCHES
Friday, Feb 15 , 2019 Time : 15:00:00
Completed
45    -     14

League
Odisha
Vs
Assam
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Saturday, Feb 16 , 2019 Time : 08:00:00
Completed
19    -     34

League
Odisha
Vs
Goa
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Saturday, Feb 16 , 2019 Time : 15:00:00
Not Completed
League
Haryana
Vs
Odisha
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal