PUNJAB
PLAYERS
Simranjeet Kaur
Simran Kamboj
Kulwinder Kaur
Kulweer Kaur
Paranpreet Kaur
Rajji Kaur
Inderpreet Kaur
Rupeender Kaur
Lomalpreet Kaur
Jasmine Thapar
Kirandeep Kaur 
Lachhmi Kaur

 

MATCHES
Friday, Feb 14 , 2020 Time : 15:30:00
Completed
12    -     59

League
Telangana
Vs
Punjab
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 18:00:00
Completed
36    -     41

League
Karnataka
Vs
Punjab
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Friday, Feb 14 , 2020 Time : 10:30:00
Completed
47    -     24

League
Punjab
Vs
Odisha
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana


Saturday, Feb 15 , 2020 Time : 17:00:00
Completed
27    -     39

Pre-Quarter Finals
Punjab
Vs
Goa
Venue: MDU (Maharshi Dayanad University),Haryana