Kabaddi Adda
SAI
PLAYERS
Neha
Nisha
Komal Kumari
Chhaya
Lokhande Suwarna Bhujang
Shaveta Rani
Mahima Takur
Kiran Thakur
Dimple
Ritika
Sanjana Sanjay pol
Bindu

 

MATCHES
Monday, Mar 22 , 2021 Time : 16:00:00
Completed
70    -     23

League
SAI
Vs
Telangana
Venue: Suryapet,Telangana


Wednesday, Mar 24 , 2021 Time : 09:00:00
Completed
62    -     22

League
SAI
Vs
Bihar
Venue: Suryapet,Telangana


Wednesday, Mar 24 , 2021 Time : 21:00:00
Completed
62    -     24

PreQuarter Finals
SAI
Vs
Goa
Venue: Suryapet,Telangana


Wednesday, Mar 24 , 2021 Time : 22:45:00
Completed
24    -     30

Quarter Finals
Tamil Nadu
Vs
SAI
Venue: Suryapet,Telangana


Thursday, Mar 25 , 2021 Time : 17:45:00
Completed
38    -     32

Semi Finals
SAI
Vs
Maharashtra
Venue: Suryapet,Telangana


Thursday, Mar 25 , 2021 Time : 21:45:00
Completed
35    -     43

Finals
SAI
Vs
Haryana
Venue: Suryapet,Telangana