Kabaddi Adda
UTTAR PRADESH
PLAYERS
Mohit Balyan
Nitin Panwar
Rohit Omar
Ujjawal Nagar
Prashant Kumar
Vikul Lamba
Lalit
Robin Choudhary
Priyam Tripathi
Arpit Saroha
Ritesh Singh
Kishan Yadav

 

MATCHES
Tuesday, Mar 23 , 2021 Time : 16:00:00
Completed
54    -     23

League
Uttar Pradesh
Vs
Telangana
Venue: Suryapet,Telangana


Tuesday, Mar 23 , 2021 Time : 20:00:00
Completed
30    -     28

League
Uttar Pradesh
Vs
Karnataka
Venue: Suryapet,Telangana


Wednesday, Mar 24 , 2021 Time : 20:00:00
Completed
36    -     12

PreQuarter Finals
Uttar Pradesh
Vs
Jharkhand
Venue: Suryapet,Telangana


Wednesday, Mar 24 , 2021 Time : 23:00:00
Completed
41    -     36

Quarter Finals
Uttar Pradesh
Vs
Punjab
Venue: Suryapet,Telangana


Thursday, Mar 25 , 2021 Time : 18:00:00
Completed
58    -     33

Semi Finals
Uttar Pradesh
Vs
Tamil Nadu
Venue: Suryapet,Telangana


Thursday, Mar 25 , 2021 Time : 20:30:00
Completed
27    -     51

Finals
Uttar Pradesh
Vs
SAI
Venue: Suryapet,Telangana