UTTAR PRADESH
PLAYERS
Mohit Balyan
Nitin Panwar
Rohit Omar
Ujjawal Nagar
Prashant Kumar
Vikul Lamba
Lalit
Robin Choudhary
Priyam Tripathi
Arpit Saroha
Ritesh Singh
Kishan Yadav

 

MATCHES
Friday, Feb 15 , 2019 Time : 15:00:00
Completed
40    -     19

League
Uttar Pradesh
Vs
Andhra
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Saturday, Feb 16 , 2019 Time : 08:00:00
Completed
37    -     11

League
Uttar Pradesh
Vs
Karnataka
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Sunday, Feb 17 , 2019 Time : 17:05:00
Completed
37    -     29

Knock Out
Uttar Pradesh
Vs
Kerala
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Sunday, Feb 17 , 2019 Time : 20:05:00
Completed
43    -     37

Knock Out
Uttar Pradesh
Vs
Haryana
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Monday, Feb 18 , 2019 Time : 14:00:00
Completed
27    -     19

Semi Final
Uttar Pradesh
Vs
Tamil Nadu
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal


Monday, Feb 18 , 2019 Time : 15:20:00
Completed
41    -     32

Finals
Chandigarh
Vs
Uttar Pradesh
Venue: Netaji Subhash Chandra Bose Indoor Stadium, Kolkata,West Bengal