Himachal Pradesh

himachal-women team

 

PLAYERS
Neelam
Pushpa
Jyoti
Priyanka Negi
Sarika
Bhavna Devi
Kavita
Vishaka Mehta
Sweety
Monika Thakur
Shilpa
Anju Devi

 

MATCHES
Friday, Jul 12 , 2019 Time : 08:00:00
Completed
51    -     15

League
Himachal Pradesh
Vs
Uttarakhand
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar


Friday, Jul 12 , 2019 Time : 08:00:00
Completed
28    -     23

League
Himachal Pradesh
Vs
Bihar
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar


Saturday, Jul 13 , 2019 Time : 08:10:00
Completed
33    -     17

Qualifier
Himachal Pradesh
Vs
Punjab
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar


Sunday, Jul 14 , 2019 Time : 10:40:00
Completed
26    -     23

Semi Finals
Haryana
Vs
Himachal Pradesh
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar