Kabaddi Adda

Himachal Pradesh

himachal-women team

 

PLAYERS
Neelam
Pushpa
Jyoti
Priyanka Negi
Sarika
Bhavna Devi
Kavita
Vishaka Mehta
Sweety
Monika Thakur
Shilpa
Anju Devi

 

MATCHES
Thursday, Mar 10 , 2022 Time : 13:45:00
Completed
34    -     21

League
Himachal Pradesh
Vs
West Bengal
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana


Friday, Mar 11 , 2022 Time : 17:45:00
Completed
35    -     25

League
Himachal Pradesh
Vs
Pondicherry
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana


Saturday, Mar 12 , 2022 Time : 16:00:00
Completed
46    -     15

Pre Quarter Finals
Himachal Pradesh
Vs
Gujarat
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana


Saturday, Mar 12 , 2022 Time : 20:15:00
Completed
27    -     21

Quarter Finals
Himachal Pradesh
Vs
Maharashtra
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana


Sunday, Mar 13 , 2022 Time : 15:00:00
Completed
35    -     32

Semi Finals
Himachal Pradesh
Vs
Haryana
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana


Sunday, Mar 13 , 2022 Time : 18:30:00
Completed
31    -     33

Final
Indian Railway
Vs
Himachal Pradesh
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana