Kabaddi Adda

Manipur

Manipur

PLAYERS
W Malemnganbi Devi
Moirangthem Roji Devi
Sorokhaibam Puspa Devi
Sapam Yai[haibi Devi
Jyoti
Monika
Moniya
Sorokhaibam Bennon Devi
Pinky Waikhom
Laishram Malemnganbi
Reetu
Manju

 

MATCHES
Thursday, Mar 10 , 2022 Time : 13:00:00
Completed
53    -     19

League
Haryana
Vs
Manipur
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana


Friday, Mar 11 , 2022 Time : 08:45:00
Completed
31    -     27

League
Karnataka
Vs
Manipur
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana


Saturday, Mar 12 , 2022 Time : 08:00:00
Not Completed
League
Uttar Pradesh
Vs
Manipur
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana