Manipur

Manipur

PLAYERS
W Malemnganbi Devi
Moirangthem Roji Devi
Sorokhaibam Puspa Devi
Sapam Yai[haibi Devi
Jyoti
Monika
Moniya
Sorokhaibam Bennon Devi
Pinky Waikhom
Laishram Malemnganbi
Reetu
Manju

 

MATCHES
Thursday, Jul 11 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
55    -     26

League
Haryana
Vs
Manipur
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar


Friday, Jul 12 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
40    -     19

League
Delhi
Vs
Manipur
Venue: Patliputra Sports Complex,Bihar