Kabaddi Adda

Uttar Pradesh

UttarPradesh

PLAYERS
KM Rakhi Sahrawat
Shivani
Neetu Tomar
Anjani Patel
Santara Kumari
Dimple
Shivani
Akanksha Singh
KM Kusum Devi
KM Guddan Dewal
Shraddha Varma
Pranjali Patel

 

MATCHES
Thursday, Mar 10 , 2022 Time : 13:45:00
Completed
36    -     37

League
Uttar Pradesh
Vs
Karnataka
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana


Friday, Mar 11 , 2022 Time : 17:45:00
Completed
55    -     21

League
Haryana
Vs
Uttar Pradesh
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana


Saturday, Mar 12 , 2022 Time : 08:00:00
Not Completed
League
Uttar Pradesh
Vs
Manipur
Venue: Old Anaz Mandi,Haryana