Kabaddi Adda

Uttarakhand

Uttarakhand

PLAYERS

Kajal Rawat
Shivani Bisth
Lata Sharma
Sonali
Pooja Mehra
Monika Nayal
Babita
Neha
Anjalii Bisht
Sakshi Chaudhary
Anjali
Kamal Chilwal
MATCHES
Monday, Mar 28 , 2022 Time : 10:45:00
Completed
33    -     1

League
Uttrakhand
Vs
Tamil Nadu
Venue: Tau Devilal Khel Stadium, Sector 38,Haryana


Tuesday, Mar 29 , 2022 Time : 10:45:00
Completed
41    -     5

League
RSB Jaipur
Vs
Uttrakhand
Venue: Tau Devilal Khel Stadium, Sector 38,Haryana