Kabaddi Adda
C.I.S.F
Players
Wazir Singh
Aman Singh
Surender
Krishan
Ajay Kaushik
Dushyant
Ishwar
Deepak Kumar
Yogesh
Akash Deshwal
Hareesh Kumar V
Monu Singh

 

MATCHES
Friday, Feb 22 , 2019 Time : 16:00:00
Completed
39    -     31

league
U.P Kabaddi Association
Vs
C.I.S.F
Venue: Hisar,Haryana


Saturday, Feb 23 , 2019 Time : 14:00:00
Completed
24    -     46

league
C.I.S.F
Vs
Uttarakhand Kabaddi Association
Venue: Hisar,Haryana