Kabaddi Adda

Jaipur

FIXTURE
Pre Quarter Finals
MATCH 13
Fri,22/04/22, 08:45PM
Jaipur
JIPJaipur
45
Ganganagar
SGNGanganagar
12
Shaheed Poonam Singh Stadium, Jaisalmer
Quarter Finals
MATCH 21
Sat,23/04/22, 06:30PM
Sikar
SKRSikar
32
Jaipur
JIPJaipur
42
Jaipur won the match
Shaheed Poonam Singh Stadium, Jaisalmer
Final
MATCH 23
Sun,24/04/22, 07:30PM
Nagaur
NGRNagaur
24
Jaipur
JIPJaipur
36
Jaipur won the match
Shaheed Poonam Singh Stadium, Jaisalmer