Shiksha Bharathi UP

FIXTURE
League
MATCH
Sat,28/12/19, 08:00PM
Shiksha Bharathi UP
SHBShiksha Bharathi UP
28
Jayachitra Tiripur
JAYAJayachitra Tiripur
17
St. Antony's Sports Club Ground, Azhagappapuram, Kanyakumari
League
MATCH
Sat,28/12/19, 11:00PM
Gurukukal, Karnal, Haryana
GKHGurukukal, Karnal, Haryana
36
Shiksha Bharathi UP
SHBShiksha Bharathi UP
26
St. Antony's Sports Club Ground, Azhagappapuram, Kanyakumari
Quarter Final
MATCH 15
Sun,29/12/19, 07:30PM
SMVKC
SMVKSMVKC
34
Shiksha Bharathi UP
SHBShiksha Bharathi UP
23
St. Antony's Sports Club Ground, Azhagappapuram, Kanyakumari