Kabaddi Adda

Uttar Pradesh

FIXTURE
League
MATCH 7
Mon,2/03/20, 05:00PM
Uttar Pradesh
UPUttar Pradesh
55
Vidarbha
VDVidarbha
15
Poornima University, Jaipur
League
MATCH 30
Wed,4/03/20, 08:00AM
Uttar Pradesh
UPUttar Pradesh
34
Tripura
TRTripura
4
Poornima University, Jaipur
League
MATCH 44
Wed,4/03/20, 02:00PM
Uttar Pradesh
UPUttar Pradesh
12
Pondicherry
PYPondicherry
19
Poornima University, Jaipur
Pre-Quarter Finals
MATCH 53
Thu,5/03/20, 08:00AM
Uttar Pradesh
UPUttar Pradesh
30
Tamil Nadu
TNTamil Nadu
28
Poornima University, Jaipur
Quarter Final
MATCH 57
Thu,5/03/20, 04:00PM
Bihar
BRBihar
31
Uttar Pradesh
UPUttar Pradesh
39
Poornima University, Jaipur
Semifinal
MATCH 59
Fri,6/03/20, 08:30AM
Services Sports Control Board
SSServices Sports Control Board
49
Uttar Pradesh
UPUttar Pradesh
31
Poornima University, Jaipur