Kabaddi Adda

Uttar Pradesh

FIXTURE
League
MATCH 10
Tue,3/03/20, 08:00AM
Uttar Pradesh
UPUttar Pradesh
52
Manipur
MNPManipur
19
Poornima University, Jaipur
League
MATCH 18
Tue,3/03/20, 02:00PM
Uttar Pradesh
UPUttar Pradesh
29
Madhya Pradesh
MPMadhya Pradesh
20
Poornima University, Jaipur
League
MATCH 38
Wed,4/03/20, 04:00PM
Delhi
DHDelhi
25
Uttar Pradesh
UPUttar Pradesh
28
Poornima University, Jaipur
Pre-Quarter Finals
MATCH 45
Thu,5/03/20, 08:00AM
Uttar Pradesh
UPUttar Pradesh
27
Jharkhand
JHKJharkhand
33
Poornima University, Jaipur