Kabaddi Adda
Maharashtra State Kabaddi
Players
Amir Dhumal
Suraj Desai
Arvind Deshmukh
Ashish Mohite
Pradeep Sinde
Ganesh Derange
Paresh Mahatre
Vijendra Sapkale
Pravan Ahire
Matrand Funde
Sulthan Dange
Krishna Gayke

 

FULL SQUAD
MATCHES
Tuesday, Apr 13 , 2021 Time : 18:00:00
Completed
49    -     30

League
Maharashtra
Vs
Manipur
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Wednesday, Apr 14 , 2021 Time : 21:30:00
Completed
51    -     19

League
Maharashtra
Vs
Gujarat
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Thursday, Apr 15 , 2021 Time : 17:00:00
Completed
39    -     14

League
Maharashtra
Vs
Uttarakhand
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Thursday, Apr 15 , 2021 Time : 18:00:00
Completed
37    -     7

Pre-Quarter Finals
Maharashtra
Vs
Kerala
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Thursday, Apr 15 , 2021 Time : 20:00:00
Completed
38    -     37

Quarter Final
Maharashtra
Vs
Uttar Pradesh
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Friday, Apr 16 , 2021 Time : 12:00:00
Completed
40    -     38

Semi Final
Services Sports Control Board
Vs
Maharashtra
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh