Kabaddi Adda
Railway Sports Promotion Board
Players
Dhramarakj Cheralathan
Selvanmani K
Deepak
Sandeep Kumar
Ravinder Pahal
Pawan Kumar
Ravi Kumar
Parvesh
Vikash
Sunil Kumar
Rohit Gulia
Shrikant Jadhav

 

FULL SQUAD
MATCHES
Wednesday, Apr 14 , 2021 Time : 14:00:00
Completed
33    -     14

League
Railway Sports Promotion Board
Vs
Jharkhand
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Wednesday, Apr 14 , 2021 Time : 18:30:00
Completed
52    -     20

League
Railway Sports Promotion Board
Vs
Kerala
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Thursday, Apr 15 , 2021 Time : 16:00:00
Completed
30    -     15

Pre-Quarter Finals
Railway Sports Promotion Board
Vs
Uttarakhand
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Thursday, Apr 15 , 2021 Time : 18:00:00
Completed
34    -     30

Quarter Final
Railway Sports Promotion Board
Vs
Chandigarh
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Friday, Apr 16 , 2021 Time : 12:00:00
Completed
45    -     30

Semi Final
Railway Sports Promotion Board
Vs
Rajasthan
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Friday, Apr 16 , 2021 Time : 16:00:00
Completed
44    -     23

Final
Railway Sports Promotion Board
Vs
Services Sports Control Board
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh