Amateur Kabaddi Association of Vidarbha

PLAYERS
Abhishek A. Yadav
Ajay Pal
Amit Singh
Deepak Arjun Ghatole
Dhananjay Suresh Kharate
Pravin Dattatrya Talole
Prayaskumar Dalvi
Roshan Tejram Samrit
Santosh Namdeo Samarit
Vinayak Kisanrao Bawane
Vinod Kumar
Vishal Vishwanath Raut

 

MATCHES
Monday, Mar 2 , 2020 Time : 17:00:00
Completed
55    -     15

League
Uttar Pradesh
Vs
Vidarbha
Venue: Poornima University,Rajasthan


Tuesday, Mar 3 , 2020 Time : 14:00:00
Completed
54    -     34

League
Pondicherry
Vs
Vidarbha
Venue: Poornima University,Rajasthan


Wednesday, Mar 4 , 2020 Time : 08:00:00
Not Completed
League
Vidarbha
Vs
Tripura
Venue: Poornima University,Rajasthan