Amateur Kabaddi Association of Vidarbha

PLAYERS
Abhishek A. Yadav
Ajay Pal
Amit Singh
Deepak Arjun Ghatole
Dhananjay Suresh Kharate
Pravin Dattatrya Talole
Prayaskumar Dalvi
Roshan Tejram Samrit
Santosh Namdeo Samarit
Vinayak Kisanrao Bawane
Vinod Kumar
Vishal Vishwanath Raut

 

MATCHES
Monday, Jan 28 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
64    -     13

League
Maharashtra State Kabaddi Association
Vs
Amateur Kabaddi Association of Vidarbha
Venue: Roha,Maharashtra


Tuesday, Jan 29 , 2019 Time : 08:00:00
Completed
50    -     16

League
Gujarat State Kabaddi Association
Vs
Amateur Kabaddi Association of Vidarbha
Venue: Roha,Maharashtra