Kabaddi Adda

Amateur Kabaddi Association of Vidarbha

PLAYERS
Abhishek A. Yadav
Ajay Pal
Amit Singh
Deepak Arjun Ghatole
Dhananjay Suresh Kharate
Pravin Dattatrya Talole
Prayaskumar Dalvi
Roshan Tejram Samrit
Santosh Namdeo Samarit
Vinayak Kisanrao Bawane
Vinod Kumar
Vishal Vishwanath Raut

 

MATCHES
Tuesday, Apr 13 , 2021 Time : 19:30:00
Completed
23    -     45

League
Vidarbha
Vs
Punjab
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Wednesday, Apr 14 , 2021 Time : 15:30:00
Completed
71    -     28

League
Rajasthan
Vs
Vidarbha
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Thursday, Apr 15 , 2021 Time : 14:00:00
Completed
34    -     18

League
Himachal Pradesh
Vs
Vidarbha
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh