Chattisgarh Kabaddi Association

PLAYERS
Ajay
Bharat Yadav
Bhuvneshwar
Chandra Babu
Dheer Pal
Dinesh
Durgesh
Khagesh Kumar
Rakesh
Ravindra
Umesh
Virendera
MATCHES
Monday, Jan 28 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
67    -     24

League
Amateur Kabaddi Association Haryana
Vs
Chattisgarh Kabaddi Association
Venue: Roha,Maharashtra


Tuesday, Jan 29 , 2019 Time : 08:00:00
Completed
36    -     33

League
Bihar Kabaddi Association
Vs
Chattisgarh Kabaddi Association
Venue: Roha,Maharashtra


Tuesday, Jan 29 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
27    -     37

League
Amateur Kabaddi Federation of India West Bengal State Unit
Vs
Chattisgarh Kabaddi Association
Venue: Roha,Maharashtra