Goa Kabaddi Association

PLAYERS
Abhilash Mainkar
Devendra Gopal Joshi
Golu Rana
Lokesh Kaushik
Manjunath Navali
Nagaraj Basavraj Godekar
Nehal B Sawal Desai
Nikhil Kadam
R Suresh Kumar
S Gobi
Sanjay Babu Rathod
Sushil Kumar

 

MATCHES
Monday, Jan 28 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
32    -     26

League
Kabaddi Association of Himachal Pradesh
Vs
Goa Kabaddi Association
Venue: Roha,Maharashtra


Tuesday, Jan 29 , 2019 Time : 08:00:00
Completed
53    -     24

League
Railway Sports Promotion Board
Vs
Goa Kabaddi Association
Venue: Roha,Maharashtra


Tuesday, Jan 29 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
47    -     30

League
Goa Kabaddi Association
Vs
Odisha Kabaddi Association
Venue: Roha,Maharashtra