Kabaddi Adda

Goa Kabaddi Association

PLAYERS
Abhilash Mainkar
Devendra Gopal Joshi
Golu Rana
Lokesh Kaushik
Manjunath Navali
Nagaraj Basavraj Godekar
Nehal B Sawal Desai
Nikhil Kadam
R Suresh Kumar
S Gobi
Sanjay Babu Rathod
Sushil Kumar

 

MATCHES
Monday, Mar 28 , 2022 Time : 10:00:00
Completed
36    -     27

League
Goa
Vs
Gujarat
Venue: Tau Devilal Khel Stadium, Sector 38,Haryana


Tuesday, Mar 29 , 2022 Time : 13:00:00
Completed
38    -     29

League
Goa
Vs
Odisha
Venue: Tau Devilal Khel Stadium, Sector 38,Haryana