Goa Kabaddi Association

PLAYERS
Abhilash Mainkar
Devendra Gopal Joshi
Golu Rana
Lokesh Kaushik
Manjunath Navali
Nagaraj Basavraj Godekar
Nehal B Sawal Desai
Nikhil Kadam
R Suresh Kumar
S Gobi
Sanjay Babu Rathod
Sushil Kumar

 

MATCHES
Tuesday, Mar 3 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
38    -     32

League
Delhi
Vs
Goa
Venue: Poornima University,Rajasthan


Tuesday, Mar 3 , 2020 Time : 14:00:00
Completed
47    -     16

League
Haryana
Vs
Goa
Venue: Poornima University,Rajasthan


Wednesday, Mar 4 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
24    -     52

League
Goa
Vs
Tamil Nadu
Venue: Poornima University,Rajasthan