M.P Amateur Kabaddi Association

PLAYERS
Akash Nenival
Ashish Mallavi
Bhavani Rajput
Deepak Chandravanshi
Manoj Kumar
Neeraj Kumar
Nirmal
Sathyam Ghar Dwivedi
Shef Ali
Surender Nagadawala
Vaibhav Purohit
Yashwant Yadav

 

MATCHES
Monday, Jan 28 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
41    -     42

League
M.P Amateur Kabaddi Association
Vs
Telangana Kabaddi Association
Venue: Roha,Maharashtra


Tuesday, Jan 29 , 2019 Time : 08:00:00
Completed
46    -     16

League
M.P Amateur Kabaddi Association
Vs
BSNL Sports and Cultural Board
Venue: Roha,Maharashtra


Tuesday, Jan 29 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
42    -     25

League
Karnataka Rajya Amateur Kabaddi Association
Vs
M.P Amateur Kabaddi Association
Venue: Roha,Maharashtra