Kabaddi Adda

M.P Amateur Kabaddi Association

PLAYERS
Akash Nenival
Ashish Mallavi
Bhavani Rajput
Deepak Chandravanshi
Manoj Kumar
Neeraj Kumar
Nirmal
Sathyam Ghar Dwivedi
Shef Ali
Surender Nagadawala
Vaibhav Purohit
Yashwant Yadav

 

MATCHES
Tuesday, Apr 13 , 2021 Time : 21:00:00
Completed
45    -     11

League
Madhya Pradesh
Vs
Tripura
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Wednesday, Apr 14 , 2021 Time : 15:30:00
Completed
34    -     33

League
Goa
Vs
Madhya Pradesh
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Wednesday, Apr 14 , 2021 Time : 20:00:00
Completed
38    -     33

League
Haryana
Vs
Madhya Pradesh
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh