Odisha Kabaddi Association

PLAYERS
Abhay Ranjan Majhi
Arabinda Khuntia
Binod Kumar Satnami
Bipra Tudu
M. Srinibas Dora
Manindra Nayak
Niranjan Barik
Pranaya Behera
Rajesh Kumar Bhola
Santosh Sethi
Satya Prakash Dash
Swadhin Meher

 

MATCHES
Monday, Jan 28 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
49    -     19

League
Railway Sports Promotion Board
Vs
Odisha Kabaddi Association
Venue: Roha,Maharashtra


Tuesday, Jan 29 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
53    -     11

League
Kabaddi Association of Himachal Pradesh
Vs
Odisha Kabaddi Association
Venue: Roha,Maharashtra


Tuesday, Jan 29 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
47    -     30

League
Goa Kabaddi Association
Vs
Odisha Kabaddi Association
Venue: Roha,Maharashtra