Odisha Kabaddi Association

PLAYERS
Abhay Ranjan Majhi
Arabinda Khuntia
Binod Kumar Satnami
Bipra Tudu
M. Srinibas Dora
Manindra Nayak
Niranjan Barik
Pranaya Behera
Rajesh Kumar Bhola
Santosh Sethi
Satya Prakash Dash
Swadhin Meher

 

MATCHES
Monday, Mar 2 , 2020 Time : 17:00:00
Completed
45    -     23

League
Uttarakhand
Vs
Odisha
Venue: Poornima University,Rajasthan


Tuesday, Mar 3 , 2020 Time : 08:00:00
Completed
54    -     13

League
Rajasthan
Vs
Odisha
Venue: Poornima University,Rajasthan


Wednesday, Mar 4 , 2020 Time : 08:00:00
Not Completed
League
Odisha
Vs
West Bengal
Venue: Poornima University,Rajasthan