Kabaddi Adda

Odisha Kabaddi Association

PLAYERS
Abhay Ranjan Majhi
Arabinda Khuntia
Binod Kumar Satnami
Bipra Tudu
M. Srinibas Dora
Manindra Nayak
Niranjan Barik
Pranaya Behera
Rajesh Kumar Bhola
Santosh Sethi
Satya Prakash Dash
Swadhin Meher

 

MATCHES
Tuesday, Mar 29 , 2022 Time : 10:00:00
Completed
39    -     8

League
Odisha
Vs
Uttrakhand
Venue: Tau Devilal Khel Stadium, Sector 38,Haryana


Tuesday, Mar 29 , 2022 Time : 13:00:00
Completed
38    -     29

League
Goa
Vs
Odisha
Venue: Tau Devilal Khel Stadium, Sector 38,Haryana