Kabaddi Association of Jharkhand

PLAYERS
Amarjit Kumar Sahni
Amit Sharma
Badal Kar
Karan Kumar Raut
Lakshman Kumar
Lalu Kumar Yadav
Narender Singh
Nirbhav Kumar
Nitesh Kumar Jha
Pankaj Kumar
Sahaj Pal Singh
Sitaram Bhagat

 

MATCHES
Monday, Jan 28 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
65    -     16

League
U.P Kabaddi Association
Vs
Kabaddi Association of Jharkhand
Venue: Roha,Maharashtra


Tuesday, Jan 29 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
59    -     13

League
Kerala Kabaddi Association
Vs
Kabaddi Association of Jharkhand
Venue: Roha,Maharashtra


Tuesday, Jan 29 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
11    -     38

League
Tripura Amateur Kabaddi Association
Vs
Kabaddi Association of Jharkhand
Venue: Roha,Maharashtra