Kabaddi Adda

Kabaddi Association of Jharkhand

PLAYERS
Amarjit Kumar Sahni
Amit Sharma
Badal Kar
Karan Kumar Raut
Lakshman Kumar
Lalu Kumar Yadav
Narender Singh
Nirbhav Kumar
Nitesh Kumar Jha
Pankaj Kumar
Sahaj Pal Singh
Sitaram Bhagat

 

MATCHES
Monday, Mar 28 , 2022 Time : 12:15:00
Completed
27    -     3

League
Andhra Pradesh
Vs
Jharkhand
Venue: Tau Devilal Khel Stadium, Sector 38,Haryana