Kabaddi Adda

Kabaddi Association of Himachal Pradesh

PLAYERS
Aashish Puharta
Ajitesh Thakur
Baldev Singh
Ram Gopal
Ravi Sharma
Rohit Rana
Sandeep Kumar
Suresh
Surinder Singh
Vineet Sharma
Vishal Bharadwaj
Vishesh Chandel

 

FULL SQUAD
MATCHES
Tuesday, Apr 13 , 2021 Time : 16:30:00
Completed
34    -     31

League
Rajasthan
Vs
Himachal Pradesh
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Wednesday, Apr 14 , 2021 Time : 18:30:00
Completed
47    -     18

League
Himachal Pradesh
Vs
Punjab
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Thursday, Apr 15 , 2021 Time : 14:00:00
Completed
34    -     18

League
Himachal Pradesh
Vs
Vidarbha
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Thursday, Apr 15 , 2021 Time : 17:00:00
Completed
43    -     23

Pre-Quarter Finals
Himachal Pradesh
Vs
Chattisgarh
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh


Thursday, Apr 15 , 2021 Time : 20:00:00
Completed
43    -     18

Quarter Final
Services Sports Control Board
Vs
Himachal Pradesh
Venue: Dr. Bhimrao Ambedkar International Sports Stadium, Dhaba Semar,Uttar Pradesh