Kabaddi Association of Himachal Pradesh

PLAYERS
Aashish Puharta
Ajitesh Thakur
Baldev Singh
Ram Gopal
Ravi Sharma
Rohit Rana
Sandeep Kumar
Suresh
Surinder Singh
Vineet Sharma
Vishal Bharadwaj
Vishesh Chandel

 

FULL SQUAD
MATCHES
Monday, Jan 28 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
32    -     26

League
Kabaddi Association of Himachal Pradesh
Vs
Goa Kabaddi Association
Venue: Roha,Maharashtra


Tuesday, Jan 29 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
53    -     11

League
Kabaddi Association of Himachal Pradesh
Vs
Odisha Kabaddi Association
Venue: Roha,Maharashtra


Tuesday, Jan 29 , 2019 Time : 17:00:00
Completed
45    -     30

League
Railway Sports Promotion Board
Vs
Kabaddi Association of Himachal Pradesh
Venue: Roha,Maharashtra


Wednesday, Jan 30 , 2019 Time :
Completed
36    -     32

Services Sports Control Board
Vs
Kabaddi Association of Himachal Pradesh
Venue: Roha,Maharashtra